IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-25 12:18
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)14
  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole612281502410418934
Volume2213817685
Total6342953194789

Vizualizări   391Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană

12-15

CZU: [314.7+327+341.231.14-054.73](4+478)

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu

Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare.

16-21

CZU: 343.545

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei

Ответственность за принуждение лица к изъятию органов или тканей (сравнительное правоведение)

22-23

CZU: 343.347.5:614.253

Флоря Василе

Conceptul și conţinutul principiului individualizării executării pedepsei cu închisoarea

24-31

CZU: 343.26

Aspecte referitoare la natura juridică a legitimei apărări

32-35

CZU: 343.228

Rusnac Cristina, Scaleţchi Alexandru

Probleme şi perspective privind cesionarea funcţiilor poliţiei judecătoreşti către Ministerul Justiţiei

36-39

CZU: 343.11

Rusu Olga

Aspecte ale perfecţionării institutului condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în calitate de alternativă a detenţiunii penitenciare

40-44

CZU: 343.28/.29

Zosim Alexandru

Interferența principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale

45-52

CZU: 349.6

Ardelean Grigore

Abordarea multidisciplinară în soluționarea cazurilor de violență în familie

53-59

CZU: 343.54+364.442

Babin Oleg

Analiza şi sinteza erorilor în timpul mănuirii armei de foc prin prisma studiului psihologic

60-64

CZU: 378.147+343.11+351.74

Diuvenji Petru, Argint Maria, Graur Gheorghe

Statutul juridic al condamnatului şi reintegrarea lui în societate

65-68

CZU: 343.8

Dobă Olga

Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul desfăşurării manifestărilor cu caracter în masă

69-73

CZU: 342.729

Epure Ghennadi, Balan Eduard

Планирование хода уголовного преследования по уголовным дела в сфере кредитования

74-78

CZU: 343.37:336.7+343.98.06

Левандовский Н.

Folosirea expertizei criminalistice în cercetarea şi prevenirea infracţiunilor

79-82

CZU: 343.98.06

Luchin Lilian, Popovici Andrei

Termenul justificativ de menţinere a persoanei în calitate de învinuit

83-86

CZU: 343.22

Păun Petru, Bragaru Alina

Angajamentele dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe

87-90

CZU: 347.77/.78(478+4)

Pilat Sofia, Pilat Artiom

Caracteristica comportamentului criminal al persoanelor implicate în dezordini în masă

91-94

CZU: 343.34

Rotaru Radion

Măsurile sociale şi special-criminologice de prevenire a infracţionalităţii bancare

95-99

CZU: 343.37:336.7+343.98.06

Sîrbu Sergiu

Conceptul omorului săvârşit în stare de afect

100-103

CZU: 343.618

Slisarenco Ion

Garanţiile procesuale de protecţie a drepturilor omului la extrădare

104-108

CZU: 341.44(091)+341.231.14

Staver Liliana

Izvoarele dreptului

109-116

CZU: 340.11

Stratu Victor

Interpretarea normelor juridice

117-123

CZU: 340.1

Stratu Victor

Raportul dintre violența asupra copiilor și delincvența juvenilă

124-128

CZU: 343.62+343.915

Telipan Vitalie

Particularităţile răspunderii contravenţionale a unor categorii de persoane

129-134

CZU: 342.95

Vozian Roman

La motivation de l’apprenant dans l’apprentissage par autonomie des langues étrangères

136-139

CZU: 37.016:81'243

Corceac Viorica

Les principes d’autoformation et d’autonomie. Autonomie de l’apprenant dans l’apprentissage des langues étrangères

140-142

CZU: 316.613+37.016:81'243

Corceac Viorica

La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères

143-144

CZU: 37.02:81'243

Zaharia Natalia

Les difficultés essentielles des apprenants roumains qui étudient la grammaire française

145-146

CZU: 37.02:811.133.1'1

Zaharia Natalia