Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
390 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-20 14:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.7+327+341.231.14-054.73](4+478) (1)
SM ISO690:2012
CASIADI, Oleg; HARABARA, Valeriu. Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), pp. 12-15. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976

Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană

European integration policies for refugees in European society

CZU: [314.7+327+341.231.14-054.73](4+478)

Pag. 12-15

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2020


Rezumat

Obiectivul acestui studiu este de a evidenţia particularităţile politicii europene de integrare a refugiaţilor în contextul noilor provocări geopolitice. Astfel, UE are drept scop crearea unei societăţi incluzive prin promovarea unui şir de acţiuni cum sunt: oferirea dreptului refugiaţilor la participarea la un proces democratic; accesul la sistemul de protecţie socială şi sănătate, educaţie , inclusiv oferirea accesului pe piaţa muncii. Cu toate că există diferenţe între statele membre în atingerea acestor scopuri, menţionăm că legislaţia Uniunii Europene exercită un rol important în protecţia refugiaţilor ghidându-se de valorile democratice şi general-umane.

The objective of this study is to highlight the particularities of European policy for refugee integration in the context of new geopolitical challenges. Thus U.E. aims to create an inclusive society by promoting a series of actions such as: offering the right of refugee to the participation of a democratic process; access to the system of social and health protection, education, including providing access to the labor market. Although there are differences between member states in achieving these goals, we note that EU legislation exerts an important role in refugee protection, guided by democratic values and general - humane.

Cuvinte-cheie
refugiaţi, geopolitică, UE, democraţie, protecție.,

refugees, geopolitics, UE, democracy, protection