IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-8(35) pentru indicele czu "37.02:81'243"
Utilisation d’une ressource en ligne dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère
CZU : 37.02:81'243:004
Maurice François
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères
CZU : 37.02:81'243
Zaharia Natalia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères
CZU : 37.02:81'243
Zaharia Natalia
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța cunoașterii limbilor străine pentru angajații din industria ospitalității și turism
CZU : 37.02:81'243
Ceban Alexandra
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe sociale
SS. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-58-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilităţile şi limitele utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în procesul de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine
CZU : 37.02:81'243
Hîrbu Stella
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные принципы и особенности современного личностно-ориентированного подхода к обучению языкам
CZU : 37.02:81'243
Михеева Татьяна, Давер Маргарита
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Bild als wichtiges Anschaungsmittel im DaF-Unterricht
CZU : 37.02:81'243
Muzîciuc Xenia
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Role of the Teacher in the EFL Classroom
CZU : 37.02:81'243
Tacuş Virginia
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Techniques and Strategies in Teaching Reading at the Intermediate Level
CZU : 37.02:81'243
Samusi Iulia
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilisation des films dans l'enseignement du FLE
CZU : 37.02:81'243
Istrati Natalia
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii inovative în predarea structurilor gramaticale la limba străină
CZU : 37.02:81'243
Lisnic Alina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele primordiale pentru dezvoltarea competenței comunicative
CZU : 37.02:81'243
Jelihovschii Sergiu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fairy tales, more reasons of their presence in teaching-learning activities
CZU : 37.02:81'243
Burea-Titica Svetlana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Task-based language learning as an effective way to improve language proficiency
CZU : 37.02:81'243
Burdujan Radu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Students’ self-guided work as a component of an effective lesson
CZU : 37.02:81'243
Bogoeva Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentul autentic la lecția de limbă străină și impactul lui motivațional
CZU : 37.02:81'243
Donica Aliona
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii teoretico-practice ale competenţei de comunicare într-o limbă străină
CZU : 37.02:81'243
Petriciuc Lilia
Revista de Pedagogie
Nr. 1 / 2017 / ISSN 0034-8678 /ISSNe 2559-639X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textele autentice folosite în predarea competențelor de citire
CZU : 37.02:81'243
Marțeniuc Snejana
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chişinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culture and communication relection in the teaching-learning process of foreign language
CZU : 37.02:81'243
Usataia Svetlana
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преподавание перевода в полиэтнической группе студентов, обучающихся по специальности «лингвистика»
CZU : 37.02:81'243'255
Микова Светлана
Славянские чтения
Nr. 8(14) / 2016 / ISSN 1857-4580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35