Angajamentele dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
413 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-27 15:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77/.78(478+4) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1180)
SM ISO690:2012
PILAT, Sofia; PILAT, Artiom. Angajamentele dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), pp. 87-90. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976

Angajamentele dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe

Commitments between the Republic of Moldova and the European Union on the harmonization of legislation in the field of copyright and related rights

CZU: 347.77/.78(478+4)

Pag. 87-90

Pilat Sofia, Pilat Artiom
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2020


Rezumat

Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe reprezintă un proces ce contribuie enorm la asigurarea unui nivel de protecţie şi de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală echivalent celui existent în Uniunea Europeană şi în conformitate cu angajamentul asumat în temeiul Acordului de Cooperare şi Parteneriat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, semnat la 28 noiembrie 1994 şi intrat în vigoare pe 1 iulie 1998.

The copyright means all the legal rules governing social relations arising from the creation, publication and use of literary, artistic or scientific. From the perspective of intellectual history has experienced a complex dynamic, manifested by different attitudes towards human creation, but also to the legal rules protecting or expected to protect each category of rights, namely copyright, related rights and industrial property. Another event of great importance for Moldova was the ratification by Parliament Decision Nr.1318-ΧΙΙ of March 2, 1993 Global Convention on the Rights of author signed at Geneva on 6 September 1952 under the aegis of the UNO. Signed by Moldova of international conventions and treaties that regulate the field of copyright and related rights amendment was preceded by the internal laws of our country in line with international standards.

Cuvinte-cheie
armonizarea legislaţiei, standarde, Uniunea Europeană, angajamente, acorduri, cooperare, convenţii, tratate, întruniri,

harmonization of legislation, standards, European Union, commitments, agreements, cooperative, agreement, treatment, meetings