IBN
Închide
Graur Gheorghe
Cuvinte-cheie (123): emigration etc. (2), situaţie demografică (2), diasporă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Amplificarea fenomenului migrator ca premisă pentru mobilizarea și valorificarea potenţialului uman al diasporei
Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind etapele formării poliției naționale
Graur Gheorghe, Graur Ariadna
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Analiza nomenclatorului internaţional şi european privind cooperarea poliţienească în materie penală
Graur Gheorghe, Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza nomenclatorului internaţional și european privind cooperarea poliţienească în materie penală
Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea fenomenului violenței în familie în raport cu realitățile Republicii Moldova
Antoci Albert, Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pendulaţia indicilor cantitativi şi calitativi demografici ca premise ce afectează mobilizarea, valorificarea potenţialului uman al diasporei
Graur Gheorghe, Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Analiza juridică a infracţiunii complexe în dreptul penal
Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza mecanismelor organizației națiunilor unite de combatere a torturii
Graur Gheorghe, Socevoi Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(200) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza răspunderii penale pentru concurenţa neloială (art. 246/1 Cod penal)
Graur Gheorghe, Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea dreptului de apărare prin prisma instrumentelor juridice internaționale și a documentelor de protecție a drepturilor omului
Graur Gheorghe, Avram Natalia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția depășirii limitelor legitimei apărării
Graur Gheorghe, Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(205) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind conținutul strategiei securității Republicii Moldova și a României
Graur Gheorghe, Rotaru Radion
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(204) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunile secesioniste ca premise de apariţie a terorismului contemporan
Zavatin Vasile, Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunile secesioniste ca premise de apariţie a terorismului contemporan
Graur Gheorghe, Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul polițistului în aplanarea conflictelor din societatea civilă
Graur Gheorghe, Antoci Albert
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(201) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Analiza şi sinteza erorilor în timpul mănuirii armei de foc prin prisma studiului psihologic
Diuvenji Petru, Argint Maria, Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16