IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-24 16:12
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole598224822366917520
Volume2111311614
Total6192361334283

Vizualizări   787Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Cuvânt înainte 7-7
Pogurschi Andrei
Совершенствование процесса формирования полицейских кадров в Академии «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова в условиях Европейской интеграции 8-12
Гладкий Георгий
Modernizarea sistemului de instruire la Facultatea Drept a Academiei „Ştefan cel Mare”: realizări şi perspective 13-16
Zubic Svetlana, Guştiuc Andrei
Serviciul public, funcţia publică şi funcţionarul public 17-25
Plăcintă Nicolae, Guţuleac Victor
Conceptul de coliziune în instituţia răspunderii juridice 26-30
Guţu Alexei, Baltag Dumitru
Sistemele de control al constituţionalităţii legilor în ţările cu constituţii flexibile şi rigide 31-34
Belecciu Ştefan, Golovatîi Liliana
Tactica intervenţiei poliţieneşti privind aplicarea armei de foc 35-39
Grati Veaceslav
Managementul comunicării: între artă şi aplicaţie 40-42
Gladchi Gheorghe, Plăcintă Nicolae
Eutanasia – probleme de responsabilitate morală şi juridică 43-51
Baltag Dumitru
Combaterea contravenţionalităţii ca obiect de influienţă reglementativ-juridică în dreptul contravenţional 52-55
Guţuleac Victor, Plăcintă Nicolae
Псевдорелигия и международный терроризм 56-58
Larii Iurie
Perspectiva îmbinării condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu măsuri restrictive de libertate, inclusiv cu detenţiunea penitenciară 59-62
Zosim Alexandru
Basic Islamic laws Regarding women’s rights (percepte normative fundamentale privind drepturile femeilor în lumea musulmană) 63-65
Bîrgău Ina, Guştiuc Andrei
Rolul organelor afacerilor interne în reintegrarea socială al delincvenţilor 66-70
Gladchi Gheorghe, Spoiala Alexandru
Circumstanţe agravante în legislaţia unor state europene 71-75
Odagiu Iurie
Instituţia depăşirii limitelor legitimei apărări în sistemul dreptului penal român 76-86
Dragomirescu Bianca, Nour Valeriu
O retrospectivă a serviciilor de informaţii şi siguranţă româneşti asupra spionajului sovietic în Basarabia interbelică 87-92
Moraru Pavel
Фондовый рынок Украины – правовые препятствия дальнейшего развития 93-95
Andriuşcenco Igori
Psihologia desfăşurării acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor de investigaţie operativă 96-103
Burbulea Corneliu, Plămădeală Ion
К вопросу о средствах борьбы с преступностью 104-108
Mozoli A., Carpov N., Mînzatu Lev
Competenţa în exercitarea controlului obiectivelor sistemului de autorizare care deţin arme de foc 109-112
Cebotar Victor, Belecciu Ştefan, Vizdan Ion
Strategia europeană în domeniul drogurilor pentru 2005-2012 în contextul realizării Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană 113-117
Condrat Ruslan, Larii Iurie
Moneda europeană unică [1] – EURO – istorie, stare actuală şi evoluţie 118-124
Denisenco Ludmila
Bazele şi aspectele pregătirii fizice speciale în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale M.A.I. 125-134
Pui Eduard
Aspecte conceptuale privind locul şi rolul poliţiei în sistemul autorităţilor administraţiei publice 135-138
Munteanu Gheorghe
Managementul organizaţiei. Specificul managementului organizaţiilor din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice 139-143
Gorobievschi Svetlana, Mereuţă Gheorghe
Din istoria serviciilor de informaţii şi contrainformaţii a României în perioada celui de-al Doilea Război Mondial 144-149
Moraru Pavel
Unele aspecte privind specificul aplicării arestării preventive 150-159
Plămădeală Ion, Caminschi Ion
Comisia pentru valori mobiliare şi operaţiuni bursiere – autoritatea de bază în domeniul supravegherii pieţei de capital în Statele Unite ale Americii 160-163
Iova Ion
Отдельные правонарушения на рынке ценных бумаг Украины и возможные пути их устранения 164-167
Caliujnîi Rostislav
Современное состояние борьбы с организованной преступностью в Украине 168-174
Maximciuc I., Şcolinîi V.
Conceptul de serviciu public şi funcţie publică poliţienească 175-179
Munteanu Gheorghe
Noţiunea şi clasificarea izvoarelor de drept 180-185
Pavlencu Mariana
Mecanismele motivaţiei în managementul organizaţional 186-190
Plăcintă Nicolae
Săvârşirea infracţiunii din motive josnice – circumstanţă agravantă 191-195
Odagiu Iurie
Navigarea anonimă pe Internet 196-203
Bulai Iurie, Griniuc Rodica
Activitatea contrainformativă a serviciilor secrete ale Armatei române în Bucovina, Basarabia şi Transnistria în anul 1941 204-209
Moraru Pavel
Unele contribuţii la clarificarea conceptului de omor 210-214
Cojocaru Radion
Возникновения наркомании и незаконного оборота наркотиков: уроки истории 215-218
Angheliuc Ana-Maria, Racicov Igori
Unele consideraţii privind munca social-utilă ca unul din mijloacele de corijare a condamnatului 219-222
Rusu Oleg
Особенности расследования крупных финансовых мошенничеств, совершённых юридическими лицами 223-228
Vozniuc Serghei
Termenul „rezonabil” în jurisprudenţa CEDO 229-231
Definirea noţiunii de personalitate a recidivistului 232-235
Sîli Vitalie, Cuşnir Valerii
Generalităţi privind alternativele privaţiunii de libertate 236-240
Spoiala Alexandru
Mondializarea protecţiei juridice a drepturilor fundamentale 241-250
Triboi Tatiana, Belecciu Ştefan
Administrarea publică şi premisele de integrare în Europa 251-255
Triboi Tatiana
Некоторые аспекты физической подготовки, развития собственно-силовых, скоростно-силовых и функциональных способностей в кикбоксинге 256-259
Pui Eduard
Unele reflecţii privind dreptul penal francez în epoca evului mediu 260-262
Zmeu Andrei, Starih Viorica
Обеспечение охраны имущественных прав лица, задержанного в Украине по подозрению в совершении преступления 263-267
Mazur O., Baulin O.