IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-02 08:01
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)28
  2021  (2 din 2)51
  2020  (2 din 2)31
  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • B (2021.02.26-2025.02.25)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole70863492610380285129
Volume26258691484
Total73466079511864

Vizualizări   287Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Efectuarea acțiunilor procesuale la faza urmăririi penale, în conformitate cu prevederile legislației procesuale penale a Republicii Moldova

8-28

DOI: 10.5281/zenodo.5652789

CZU: 343.12/.13(478)

Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu

Reglementări de drept comparat privind incriminarea traficului ilicit de droguri

29-42

DOI: 10.5281/zenodo.5652840

CZU: 343.575

Larii Iurie , Nucu Marian

Răspunderea penală a minorului în unele țări europene

43-57

DOI: 10.5281/zenodo.5652876

CZU: 343.224.1

Cojocaru Radion , Russu Valentina

Natura juridică a extradării şi expulzării, reglementarea constituţională şi juridico-penală

58-75

DOI: 10.5281/zenodo.5653313

CZU: 341.43/.44

Ursu Veaceslav

Infracţiunea de luare de ostatici: analiză criminologică cantitativă şi calitativă

76-83

DOI: 10.5281/zenodo.5653321

CZU: 343.43:343.9

Chiriţa Valentin

Schimbarea sistemului de instruire al angajaților poliției – necesitate sau oportunitate

84-98

DOI: 10.5281/zenodo.5653326

CZU: 378.6

Erhan Ianuş , Starodub Sergiu

Aspecte criminalistice ale aplicării tehnicii Reid la audierea persoanelor

99-109

DOI: 10.5281/zenodo.5653380

CZU: 343.985

Odagiu Iurie , Lungu Andrei

Научная полемика связанная с ответственностью лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность

110-117

DOI: 10.5281/zenodo.5653398

CZU: 343

Бублик Надежда

Procedura de examinare a cererilor de accelerare a urmăririi penale în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova – analiza legislației, doctrinei și jurisprudenței

118-133

DOI: 10.5281/zenodo.5653424

CZU: 343.13(478)

Ostavciuc Dinu , Осояну Тудор

Influența recepțiilor romano-bizantine asupra evoluției cadrului juridic și instituțional românesc

134-143

DOI: 10.5281/zenodo.5653456

CZU: 340.15

Creanga Liliana

Legiunea străină din Franța. Analiza prin prisma activității de mercenariat

144-151

DOI: 10.5281/zenodo.5653465

CZU: 341.41/.46(44):343.33

Pareniuc Alexandru , Beda Vasili

Reflecții privind valorificarea rezultatelor investigațiilor speciale în procesul penal

152-163

DOI: 10.5281/zenodo.5653473

CZU: 343.132

Glavan Boris

Instituțiile juridico-penale aplicabile în „stimularea” colaborării făptuitorului unei infracțiuni cu statul

164-173

DOI: 10.5281/zenodo.5653484

CZU: 343.2/.3

Ursu Veaceslav

Evoluția și tipologia noțiunii de „minoritate națională”

174-186

DOI: 10.5281/zenodo.5653496

CZU: 342.724

Bontea Oleg

Valorile patrimoniului cultural în aspectul expertizei judiciare

187-195

DOI: 10.5281/zenodo.5653531

CZU: 347.948:008

Pareniuc Alexandru , Ghimpu Andrei

Detenția separată a diferitor categorii de condamnați la închisoare: experiența țărilor străine și practica Republicii Moldova

196-213

DOI: 10.5281/zenodo.5653555

CZU: 343.84

Osadcii Cornel

Reflecţii asupra fenomenului de corupţie în activitatea sportivă

214-224

DOI: 10.5281/zenodo.5653561

CZU: 343.352:796

Cicala Alexandru

Determinarea domiciliului copilului: probleme teoretice și practice

225-238

DOI: 10.5281/zenodo.5653581

CZU: 347.157:347.63

Boşcaneanu Marcel

Unele considerente privind asigurarea securităţii în mediul penitenciar

239-249

DOI: 10.5281/zenodo.5656183

CZU: 347.157:347.63

Rusu Oleg , Crainova Nadejda

Освещение средствами массовой информации террористической деятельности как одна из форм позитивной пропаганды

250-258

DOI: 10.5281/zenodo.5653637

CZU: 344.2

Гайдамашева Елена

Abordări de perspectivă privind incrimenarea constituirii unui grup terorist sau a unei organizații teroriste în Codul penal al Republicii Moldova

259-268

DOI: 10.5281/zenodo.5653653

CZU: 343.326(478)

Cazacicov Andrei

Necesitatea conceptualizării principiilor de aplicare a instituției proprietății pentru obiectele de mediu

269-279

DOI: 10.5281/zenodo.5653677

CZU: 347.157:347.63

Gladchi Mircea

Corupţia ca fenomen social şi juridic în etapa contemporană

280-287

DOI: 10.5281/zenodo.5653696

CZU: 343.352

Soroceanu Igor

Determinantele criminalității violente

288-298

DOI: 10.5281/zenodo.5654003

CZU: 343.9

Rotaru Radion

Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate

299-306

DOI: 10.5281/zenodo.5654132

CZU: 343.8

Crudu Alexandr

Factorii care influenţează asupra caracterului latent al unor tipuri de criminalitate

307-317

DOI: 10.5281/zenodo.5654161

CZU: 343.9

Varvarici Gheorghe

Procedura dispunerii expertizei judiciare în faza de urmărire penală

318-326

DOI: 10.5281/zenodo.5654177

CZU: 343.148

Pilat Artiom

Crearea sau conducerea unei organizații criminale/ teroriste în sistemul de drept anglo-saxon (common-law)

327-340

DOI: 10.5281/zenodo.5766138

CZU: 341.48

Cazacicov Andrei