IBN
Închide
Osadcii Cornel
Cuvinte-cheie (27): cultural causes (1), economical (1), culturale (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Factori criminogeni ai terorismului
Chiriţa Valentin, Osadcii Cornel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aportul comunităţii în reuşita adaptării sociale a persoanelor liberate
Rusu Oleg, Osadcii Cornel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni conceptuale privind individualizarea executării pedepsei cu închisoarea
Osadcii Cornel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Noţiunea şi conţinutul diferenţierii executării pedepsei închisorii
Osadcii Cornel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Conceptul individualizării executării pedepsei cu inchisoarea
Osadcii Cornel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea executării pedepsei cu închisoarea ca principiu al dreptului execuţional penal
Osadcii Cornel, Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(100) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Conceptul, conţinutul şi importanţa clasificării condamnaţilor
Osadcii Cornel, Florea Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme legate de diferenţierea executării pedepsei cu închisoarea
Osadcii Cornel, Rusu Oleg, Nour Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8