IBN
Închide
Cicala Alexandru
Cuvinte-cheie (92): avort (8), avort ilegal (5), avort criminal (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Cugetări normative privind provocarea avortului în alte state
Soroceanu Igor, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Analiza statistică și problema latentităţii avorturilor ilegale
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 20 October, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avortul ilegal – consecință a traficului de persoane
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerațiuni generale privind personalitatea victimelor infracțiunii de provocare ilegală a avortului
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii criminogeni ai avorturilor ilegale
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența curentelor religioase asupra incriminării avortului
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri individuale de prevenire a infracțiunii de provocare ilegală a avortului
Cicala Alexandru, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri victimologice generale de prevenire a avortului criminal
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația - factor de destabilizare a securității naționale
Cicala Alexandru, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(313) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența domestică – cauză generatoare majoră a infracțiunii de provocare ilegală a avortului
Cicala Alexandru, Nicolaescu Daniela
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului
Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state
Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13