IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-8(56) pentru indicele czu "343.84"
Aportul comunităţii în reuşita adaptării sociale a persoanelor liberate
CZU : 343.848
Rusu Oleg, Osadcii Cornel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de reintegrare socială a persoanelor cu antecedente penale
CZU : 341.49:343.847
Braga Irina
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ediția 9. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele psihologice ale încărcerării
CZU : 341.49:343.847
Curea Ion
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Необходимость внедрения информационно-образовательных технологий в социально-адаптационный процесс осужденных
CZU : 343.842
Константинова Ирина
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul referatelor presentințiale întocmite în cadrul sistemului național de probațiune
CZU : 343.842
Bolocan-Holban Augustina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la deţinuţi
CZU : 316.62:343.847
Doschinescu Diana
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.2. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-058-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогрессивная система отбывания наказания осужденными к пожизненному лишению свободы
CZU : 343.842
Кабанов Алексей
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(327) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Задачи органов местного самоуправления по успешной социальной адаптации освобожденных от наказания в Украине
CZU : 343.848(477)
Шеремет Олег
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele circumstanțelor atenuante asupra pedepsei cu detenţiunea pe viaţă potrivit legislației penale a Republicii Moldova (incoerenţe şi incertitudini de ordin aplicativ).
CZU : 343.84(478)
Stăvilă Mihai
Legea şi Viaţa
Nr. 12(288) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul de corijare și reeducare a condamnaților
CZU : 343.848(478)
Prodan Svetlana
Legea şi Viaţa
Nr. 11(287) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul asistentului social în procesul de reintegrare socială a persoanelor
CZU : 341.49:343.847
Vîrlan Maria, Diţa Maria
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile subiecților probațiunii care execută pedepsele alternative închisorii, liberați de pedeapsa penală sau care au fost eliberați din detenție
CZU : 343.848(477)
Tipa Ion
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul la educație al deținuților conform standardelor CEDO
CZU : 342.733:343.84
Sârcu-Scobioală Diana, Polisca Cezara-Elena
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probaţiunea postpenitenciară
CZU : 343.848(477)
Rotari Oxana
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resocializarea infractorilor cu vârsta 18-25 ani, care savârşesc infracţiuni contra patrimoniului
CZU : 343.848(477)
Cebotari Stanislav
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica psihosocială a mediului penitenciar şi efectele psihosociale ale privării de liberate
CZU : 316.62:343.847
Diţa Maria, Vîrlan Maria
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelor internaţionale
CZU : 341.49:343.847
Prodan Svetlana
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дистанционное образование в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова
CZU : 343.848(477)
Султ Георгий, Георгиева Светлана
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные особенности организации образования в местах лишения свободы
CZU : 343.848(477)
Миронова Светлана, Константинова Ирина
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Привлечение к труду как основное средство стимулирования и исправления осужденных
CZU : 343.848(477)
Константинова Ирина
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56