IBN
Închide
Ostavciuc Dinu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2022 - 7

Accesul victimei și părții vătămate la materialele dosarului în cadrul urmăririi penale
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declarațiile publice pot sau nu afecta prezumţia nevinovăţiei?
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equality before the law and the authorities
Ostavciuc Dinu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea procesului penal
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezumţia de nevinovăţie – cadrul național și standardele internaționale
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport – cadrul normativ naţional şi garanţiile de calitate a legii procesual-penale
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea şedinţei de judecată
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 19

Analiza dezideratelor legate de competența înfăptuirii urmăririi penale
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procedurale ale terminării urmăririi penale
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexarea și disjungerea cauzelor penale
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-72. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispunerea internării persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizelor judiciare în procesul penal
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(244) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectuarea acțiunilor procesuale la faza urmăririi penale, în conformitate cu prevederile legislației procesuale penale a Republicii Moldova
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele și procedura examinarii plângerilor de către judecătorul de instrucție
Osoianu Tudor1 , Ostavciuc Dinu2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii şi cercetării juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa de publicitate a urmăririi penale și accesul la materialele dosarului în această etapă
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 8 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități speciale de sesizare a organului de urmărire penală
Ostavciuc Dinu , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dovedirii existenţei semnelor legitimei apărări împotriva atacului săvârşit de o persoană iresponsabilă, în legislația Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dovedirii existenței semnelor legitimei apărări în acțiunile angajaților de poliție, în legislația Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 5 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plângerea ca modalitate de sesizare a organului de urmărire penală
Ostavciuc Dinu1 , Tetereatnik Anna2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat a MAI din Odesa
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica UE privind instrumentele juridice și organismele nou create în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ostavciuc Dinu1 , Păun Cătălin-Bogdan2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Baroul Prahova, Ploiești
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura aplicării măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35