IBN
Close

60Publicaţii

1697Descărcări

28247Vizualizări

Ostavciuc Dinu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25

2023 - 9

Cercetarea la fața locului în cazul investigării infracțiunilor ecologice
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3418-3-7..
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul judiciar al urmăririi penale în al doilea grad de jurisdicţie – controverse şi oportunităţi de reglementare
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(64) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execution of justice – exclusive attribution of the courts, fundamental principle of the criminal process
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Freedom of self-incrimination
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Cogito
Vol. 15, / 2023 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul respectării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-497-8.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura audierii martorilor şi victimelor în condiții speciale la faza urmăririi penale
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revizuirea procesului și casarea hotărârilor instanțelor de control judiciar al urmăririi penale după pronunțarea hotărârii de către curtea europeană a drepturilor omului
Osoianu Tudor1 , Ostavciuc Dinu2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Drepturile persoanei în lumina jurisprudenței naționale : În honorem profesor Andrei Smochină
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-497-8.
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The inviolability of the person
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Cogito
Vol. 15, / 2023 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 21

Accesul victimei și părții vătămate la materialele dosarului în cadrul urmăririi penale
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Reabilitarea victimelor infracțiunii
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declarațiile publice pot sau nu afecta prezumţia nevinovăţiei?
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echipe comune de investigaţii – formă a asistenţei juridice internaţionale în materie penală
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ensuring the right to defense in the criminal process
Ostavciuc Dinu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equality before the law and the authorities
Ostavciuc Dinu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia jurisprudenţei privind procedura aplicării arestul preventiv şi prelungirii acestei măsuri
Osoianu Tudor1 , Ostavciuc Dinu2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea procesului penal
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oficialitatea procesului penal
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-1-4 (PDF).
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile audierii copiilor în procesul penal
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezumţia de nevinovăţie – cadrul național și standardele internaționale
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul contradictorialităţii în procesul penal
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 22 February, 2023. Descarcări-81. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura ridicării provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport – cadrul normativ naţional şi garanţiile de calitate a legii procesual-penale
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția datelor cu caracter personal în procesul penal – analiza doctrinei și standardele UE
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-38. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea şedinţei de judecată
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-77. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea controlului judiciar al urmăririi penale prin intermediul recursului asupra hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea de atac al apelului
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-476-3.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretul corespondenţei – principiu general al procesului penal
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsăturile și algoritmul metodic al acțiunilor realizate în etapa inițială de cercetare a „spălării banilor”
Ostavciuc Dinu1 , Păun Bogdan Cătălin2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Baroul Prahova, Ploiești
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-1-4 (PDF).
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 20

Analiza dezideratelor legate de competența înfăptuirii urmăririi penale
Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procedurale ale terminării urmăririi penale
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexarea și disjungerea cauzelor penale
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-272. Vizualizări-1776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispunerea internării persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizelor judiciare în procesul penal
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(244) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectuarea acțiunilor procesuale la faza urmăririi penale, în conformitate cu prevederile legislației procesuale penale a Republicii Moldova
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-45. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele și procedura examinarii plângerilor de către judecătorul de instrucție
Osoianu Tudor1 , Ostavciuc Dinu2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forensic assistance in investigation of crimes committed by organized criminal groups
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Social and Legal Studios
Vol. 4, / 2021 / ISSN 2617-4162
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa de publicitate a urmăririi penale și accesul la materialele dosarului în această etapă
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 8 March, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități speciale de sesizare a organului de urmărire penală
Ostavciuc Dinu , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dovedirii existenţei semnelor legitimei apărări împotriva atacului săvârşit de o persoană iresponsabilă, în legislația Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dovedirii existenței semnelor legitimei apărări în acțiunile angajaților de poliție, în legislația Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 5 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plângerea ca modalitate de sesizare a organului de urmărire penală
Ostavciuc Dinu1 , Tetereatnik Anna2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat a MAI din Odesa
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica UE privind instrumentele juridice și organismele nou create în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ostavciuc Dinu1 , Păun Cătălin-Bogdan2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Baroul Prahova, Ploiești
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura aplicării măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie
Ostavciuc Dinu , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de examinare a cererilor de accelerare a urmăririi penale în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova – analiza legislației, doctrinei și jurisprudenței
Ostavciuc Dinu , Осояну Тудор
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-76. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării
Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-249. Vizualizări-1718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări metodologice privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în cadrul cercetării migraţiei ilegale, potrivit legislației Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 6 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată - cadrul juridic național și standardele europene
Osoianu Tudor1 , Ostavciuc Dinu2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte legate de competența organelor de urmărire penală
Ostavciuc Dinu , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea cunoștințelor medicale la investigarea infracțiunilor care implică îndepărtarea organelor și (sau) țesuturilor umane destinate transplantării
Odagiu Iurie , Ostavciuc Dinu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 60