Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
340 23
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-15 12:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.13 (525)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1412)
SM ISO690:2012
OSTAVCIUC, Dinu. Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal . In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2022, nr. 16, pp. 8-21. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7624772
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 16 / 2022 / ISSN 1857-0976

Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal

The Inviolability of the Person’s Domicile in the Criminal Process

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7624772
CZU: 343.13

Pag. 8-21

Ostavciuc Dinu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2023


Rezumat

Inviolabilitatea domiciliului persoanei în procesul penal constituie un principiu general, precum și un drept fundamental al omului. Articolul în referință este dedicat acestui principiu, care, deși este unul relativ, totuși, este unul fundamental și specific pentru procesul penal. Cercetarea ține să scoată în evidență activitatea practică a organelor judiciare atunci când există necesitatea efectuării acțiunilor procesuale, ce pot leza inviolabilitatea domiciliului în raport cu legislația și jurisprudența națională și cea internațională, venind în final cu propuneri și recomandări în vederea garantării acestui drept. Totodată, articolul în referință ne vorbește despre ce este domiciliul persoanei și care imobile sau mobile intră sub noțiunea respectivă. De asemenea, în articol se face referință la garantarea de către organele de drept a principiului inviolabilității domiciliului, ținând cont și de poziția Curții Europene a Dreptului Omului.

The inviolability of the person’s domicile in criminal proceedings is a general principle, as well as a fundamental human right. The given article is dedicated to this principle, which, although is a relative one, anyway being fundamental and specific one for the criminal process. The research comes to highlight the practical activity of the judicial bodies when there is the need to carry out procedural actions that can damage the inviolability of the domicile in relation to national and international legislation and jurisprudence, finally coming up with proposals and recommendations in order to guarantee this right. At the same time, the given article tells us what the person’s domicile is and which immovable or movable property falls under that notion and how the legal authorities should proceed for the unjustified violation of it, also taking into account the position of the European Court of Human Rights.

Cuvinte-cheie
principiu, inviolabilitate, domiciliu, percheziție, organ de urmărire penală, procuror, judecător de instrucție, temeiuri legale, ordonanță, încheiere, autorizare, legalizare, sancțiuni procesuale,

principle, inviolability, domicile, search, criminal investigation body, prosecutor, investigating judge, legal grounds, ordinance, conclusion, authorization, validation, procedural penalties