Equality before the law and the authorities
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
399 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-22 17:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.211.4 (1)
Drept penal în general (891)
SM ISO690:2012
OSTAVCIUC, Dinu. Equality before the law and the authorities. In: Legea şi Viaţa, 2022, nr. 9-10(369-370), pp. 7-13. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7184167
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Equality before the law and the authorities

Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7184167
CZU: 343.211.4

Pag. 7-13

Ostavciuc Dinu
 
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 octombrie 2022


Rezumat

Equality before the law and the authorities is, along with the principle of legality, one of particular importance for the criminal process. Its importance is as obvious as it is specific. However, it should be noted that equality is a relative right and not an absolute one. The article in question examines the latter position and explains some of the aims of the applicability of that principle. At the same time, the research aimed at analyzing the legislation and practice regarding the application and observance of the principle of equality, and as a result, the research comes with recommendations regarding the completion and modification of the criminal procedural legislation in this respect.

Egalitatea în fața legii și a autorităților este, de rând cu principiul legalității, unul de o importanță deosebită pentru procesul penal. Importanța acestuia pe cât este de evidentă, cu atât și speficică. Totuși este de menționat că egalitatea este un drept relativ și nu absolut. Articolul în referință analizează această ultimă poziție și vine a explica unele deziderate privind aplicabilitatea principiului respectiv. Totodată, cercetarea a avut ca scop analiza legislației și practicii cu privire la aplicarea și respectarea principiului egalității, iar ca urmare cercetarea vine cu recomandări privind completarea și modificarea legislației procesuale penale în acest sens.

Cuvinte-cheie
the principle of equality, non-discrimination, immunity, special categories of procedural subjects, procedural sanctions,

principiul egalităţii, nedescriminarea, imunitate, categorii speciale de subiecți procesuali, sancțiuni procesuale