Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
317 26
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-16 10:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.12:341.176 (1)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1412)
Dreptul organizațiilor internaționale (277)
SM ISO690:2012
OSTAVCIUC, Dinu. Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret. In: Studii şi cercetări juridice, Ed. 5, 22 noiembrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2023, Partea 5, pp. 154-171. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii şi cercetări juridice
Partea 5, 2023
Sesiunea "Studii şi cercetării juridice"
5, Chişinău, Moldova, 22 noiembrie 2021

Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret

The language in which the criminal trial is conducted and the right to an interpreterb

CZU: 343.12:341.176

Pag. 154-171

Ostavciuc Dinu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2023


Rezumat

The language in which the criminal process is conducted and the right to an interpreter is a right and a principle of the criminal process of particular and special significance, because its non-compliance affects the right to a fair trial guaranteed by art. 6 of the ECHR. At the same time, the violation of the right to an interpreter or translator leads to the inadmissibility of the evidence and the nullity of the procedural act. The referenced article analyzes domestic legislation and practice regarding the application and compliance of that principle in relation to international legislation and practice. At the same time, the aim of the research was to identify the problems arising on this subject, and as a result, to put forward solutions to remove the divergences, practical recommendations for ensuring and effectively guaranteeing the mentioned right, but also proposals to complete and amend the legislation.

Cuvinte-cheie
limba desfășurării procesului penal, drept absolut, interpret, traducător, proces echitabil, sancțiuni procesuale,

language of criminal proceedings, absolute law, interpreter, translator, fair trial, procedural sanctions