Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
637 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-10 11:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.8 (307)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (300)
SM ISO690:2012
CRUDU, Alexandr. Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2021, nr. 14, pp. 299-306. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5654132
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 14 / 2021 / ISSN 1857-0976

Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate

Evaluation of convicts for progressive planning of the execution of the custodial sentence

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.5654132
CZU: 343.8

Pag. 299-306

Crudu Alexandr
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2021


Rezumat

În prezentul articol s-a evidențiat caracterul important al primei faze execuțional-penale, cum este evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate. La fel, au fost analizate aspecte importante cu privire la instrumentele de evaluare disponibile pentru personalul de specialitate implicat în acest proces, precum și tipurile de rezultate care oferă aceste instrumente. De asemenea, în cadrul cercetării au fost analizate categoriile de riscuri și nevoi ale condamnaților, care sunt importante pentru planificarea corespunzătoare a executării pedepsei. În final, au fost formulate recomandări de modificare a procedurilor interne de evaluare a condamnaților în scopul îmbunătățirii acestui proces.

This article highlighted the important nature of the first execution-criminal phase, such as the evaluation of convicts in order to progressively plan the execution of the custodial sentence. In addition, important aspects have been analyzed regarding the evaluation tools available for the specialized staff involved in this process, as well as the types of results that these tools offer. Also, during the research, the categories of risks and needs of the convicts were analyzed, which are important for the proper baking of the execution of the sentence. Finally, recommendations were made to amend the internal procedures for assessing convicts in order to improve this process.

Cuvinte-cheie
penitenciare, sistemul progresiv, evaluare, nevoi, riscuri, instrumente de evaluare, mediu penitenciar, planul de intervenție, structura de evaluare,

penitentiaries, the progressive system, evaluation, need, risks, evaluation tools, penitentiary environment, intervention plan, evaluation structure