IBN
Închide
Crudu Alexandr
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 3

Clasificarea și repartizarea condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea progresivă a executării pedepsei penale privative de libertate
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scopurile clasificării condamnaților în cadrul unui sistem progresiv de executare a pedepsei
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Despre transferul regresiv al condamnatului într-un regim inferior ca grad de severitate
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica unor state membre ale UE cu privire la transferul progresiv al condamnatului
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S_ed.3) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul de deplasare fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului – element al sistemului progresiv de executare a pedepsei penale
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S_ed.sp) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile negative ale statelor care rezultă din art.3 CEDO
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul progresiv de executare a pedepsei – mecanism de realizare a scopului pedepsei penale
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(S.Ed.sp) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul progresiv de executare a pedepsei - mecanism de realizare a scopului pedepsei penale
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-76. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Analiza juridică a mecanismului preventiv și compensator pentru detenția în condiții contrare art. 3 CEDO
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară a condamnaților la pedepse penale privative de libertate
Crudu Alexandr
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13