IBN
Închide
Harabara Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Antrenarea populaţiei greceşti în viaţa culturală a Basarabiei (1812- 1828)
Harabara Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Statutul populaţiei greceşti din Basarabia în primele decenii după anexare (1812-1828)
Harabara Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Elementul grec în instituţiile administraţiei publice ale Basarabiei la începutul secolului al XIX-lea
Harabara Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul migraţionist al etnicilor greci din Basarabia prin prisma rapoartelor vamale din anul 1821
Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Impactul politicii externe ruse asupra securităţii regionale în s-e Europei
Casiadi Oleg , Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul migraţionist al etnicilor greci din Basarabia prin prisma rapoartelor vamale din anul 1821
Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesori şi elevi de origine greacă în instituţiile de învăţământ din Basarabia la începutul secolului XIX
Harabara Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană
Casiadi Oleg , Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Contribuţii privind proprietăţile funciare ale elitei greceşti din Basarabia
Harabara Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia II. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-774-8.
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul etnicilor greci în Imperiul Rus la sf. sec. al XVIII-lea
Casiadi Oleg , Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile geopolitice rusești în contextul ascensiunii politice a lui V. Putin
Casiadi Oleg , Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Comunitatea grecă în viaţa economică a Principatelor Române la sf. sec. XVIII
Harabara Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7). 2013. Chişinău. ISSN 1857-4947.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportări pe principii etnice - crime politice ale regimului Stalinist
Casiadi Oleg , Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Politica autorităţilor ţariste faţă de refugiaţii greci din Basarabia în anii 1821-1829
Harabara Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(83-84) / 2010 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14