Posibilităţi de stabilire a potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
392 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-24 18:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.46+343.917 (1)
Drept penal internațional (125)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (738)
SM ISO690:2012
ODAGIU, Iurie; LUCHIN, Lilian. Posibilităţi de stabilire a potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(1), pp. 30-33. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976

Posibilităţi de stabilire a potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi

Possibilities of establishing potential Islamist fighters among refugee

CZU: 341.46+343.917

Pag. 30-33

Odagiu Iurie, Luchin Lilian
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

În acest articol ne-am propus să pun în evidenţă unele probleme ce ţin de stabilirea potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi. Totodată, am încercat să venim cu unele recomandări în scopul sporirii eficienţei contracarării acestui fenomen şi implementării unor sisteme informaţionale de verificare a diferitor tipuri de date.

In this article I intend to highlight some issues related to the establishment of the potential Islamist fighters among the refugees. At the same time I tried to come up with recommendations to improve the efficiency of fighting this phenomenon and implementation of information systems for checking the different types of data.

Cuvinte-cheie
refugiaţi, extremişti, informaţii biometrice, migraţie, Statul islamic,

refugees, extremists, biometrics information, migration, Islamic state