IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-15(32) pentru indicele czu "343.95"
Caracteristica personalităţii infractorului care a comis luarea de ostatici
CZU : 343.95
Chiriţa Valentin
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind criminalitatea feminină
CZU : 343.95
Pascaru-Goncear Valeria
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psiho-criminologic al infractorilor digitali
CZU : 343.95:004
Şaptefraț Ştefan
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тактико-психологічне забезпечення обшуку у кримінальному провадженні
CZU : 343.95
Бишевець Олена
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/2(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об участии экспертов психологов в проведении комплексных экс­пертиз устных или письменных текстов в Республике Беларус
CZU : 343.95
Жмакова А., Середа О.
Legea şi Viaţa
Nr. 4(328) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Размышления об агрессии
CZU : 343.95
Григорьева Елена
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(303) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные черты криминальной агрессии
CZU : 343.95:159.9
Григорьева Елена
Legea şi Viaţa
Nr. 4/3(292) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности психологии осужденных
CZU : 343.95:159.9
Сапрыкин Евгений
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(291) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы реформирования системы предоставления психиатрических услуг в Украине: юридический аспект
CZU : [340.63+343.95/96](477)
Чернушенко Дмитрий
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(278) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K вопросу о психологии личности корыстного преступника
CZU : 343.95:004
Гайнуллина Айгуль
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.
CZU : 159.964:343.95-053.6
Cebotari Stanislav
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review
CZU : 343.95
Railean Elena, Baghici Nicoleta
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea umană ca fundament al motivației infracționale prin prisma științei psihologice și a dreptului penal
CZU : 343.95:159.9
Crijanovschi Sergiu, Harmaniuc Petru
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea psihologică în criminologie – combaterea și prevenirea criminalității ca fenomen social
CZU : 343.297+343.95
Şevcenco Victoria
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enigma mulțimii criminale: între psihologie colectivă și drept penal
CZU : 343.297+343.95
Grama Mariana, Panchiv Olesea
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihiatria criminală —  ramură distinctă  a psihologiei criminologice
CZU : 343.95:159.9
Rotari Oxana
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-practice privind personalitatea și psihologia infractorului
CZU : 343.95:159.92
Duda Elena Ana, Mărgineanu Lilia
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul deținuților în mediul penitenciar
CZU : 343.95
Popa Ecaterina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoriile contemporane ale personalității infractorului
CZU : 343.95
Ostrovari Petru
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таможенный контроль в отношении опасных грузов
CZU : 343.95
Слончевская Алина
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32