IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-09 19:18
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)17
  2021  (2 din 2)28
  2020  (2 din 2)52
  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole10147046401154245587
Volume31427802574
Total104574742014116

Vizualizări   1242Descărcări   118

Conţinutul numărului de revistă

Polisemia – sursă importantă de îmbogăţire a lexicului

3-7

CZU: 81’37

Babin-Rusu Tatiana

Rolul simbolului somatic frazeologic în exprimarea emoției prin prisma semioticii gestuale

8-13

CZU: 81'221.1(=00)

Bantea Maria

Fictive motion: a cognitive linguistics approach

14-20

CZU: 81’23

Chitii Tatiana

Outils rhétoriques du politiquement correct

21-29

CZU: 81’27:32

Cotlau Maria

Conceptualizarea tipică a rușinii în limba engleză și în cultura anglofonă

30-36

CZU: 811.111’27

Lifari Viorica

Методология исследования аффективов как лексических средств выражения эмотивности

37-41

CZU: 81’22

Цеплик Татьяна

Epitetul și calificativul simplu în discursul diplomatic contemporan

42-47

CZU: 81’42:327

Donțu-Sarîterzi Sorina

Le pouvoir judiciaire de la langue: vers une semiotique de la plaidoirie

48-58

CZU: 811.133.1’42:34(44)

Guţu Ana

Lexie* și lexicografie** ale discursului diplomatic

59-65

CZU: 81’42:327

Manoli Ion

Modelul inferențial. o abordare pragmatică de interpretare a discursului

66-71

CZU: 81’22’42

Veste Lucia

Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii

72-76

CZU: 81'276.4

Botnari Liliana

Rolul contextului și al interdisciplinarității în politica lingvistică educațională

77-84

CZU: 81’272

Soltan Angela

English for specific purposes: evolution and perspectives

85-92

CZU: 811.111’33

Ichim Viorica

Traducerea din română în engleză a cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie

93-97

CZU: 811.135.1’25:821.135.1’4=111

Iordan Corina

Metasemia implicativă – sursă indispensabilă de termeni ecologici

98-100

CZU: 81’373.46:574

Macovei Dorina

The myth about translatability

101-107

CZU: 81’25

Sdobnikov Vadim

Matei Călinescu: conceptul de (re)lectură

108-112

CZU: 82.0

Dementieva Diana

Ipostaze ale personajului Salieri din opera dramatică Achitarea lui Salieri de C.Cheianu

113-121

CZU: 821.135.1-2(478).09

Driga Ina

Realismul literar francez abordat prin prisma valorilor morale ale generațiilor actuale

122-125

CZU: 821.133.1.09”18”

Gheorghiţă Ana

Dumitru Țepeneag: două simboluri onirice

126-129

CZU: 821.135.1.09

Oică Iuliana

Migrația – de la realitatea jurnalistică la ficțiunea teatrală

130-134

CZU: 821.135.1-28.09

Pătruț (Nacu) Iuliana-Anda

Enseignement de la grammaire au niveau B2 à l’université

135-139

CZU: 811.133.1’36:378.02

Moloşniuc Viorica

Considerations sur la polysemie des unites syntaxiques en français: approches didactiques

140-144

CZU: 811.133.1’37

Moraru Lidia

The Russian folk costume role in the genesis of cultural forms of the central black soil zone

145-148

CZU: 391(=161.1)(470.32)

Orlov Igor , Polovinkona Мarina , Pavlova Olga

Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)

149-162

CZU: 94(470)”16/18”

Tomuleţ Valentin

Interdependențe Centru-Periferie la începutul stăpânirii rusești în Basarabia (1812 - 1828)

163-168

CZU: 94(478:470)”1812/1828”

Boțolin Sergiu

Conceptul de popor şi naţiune în scrierile slavistului A.F. Hilferding (А.Ф. Гильфердинг)

169-175

CZU: 94(=16)”18”(092)

Eremia Ion

Poliția secretă a RSS Moldovenești– efectiv și sarcini în primii ani postbelici

176-182

CZU: 94+351.746.1](478)”19”

Malacenco Alexandru

Dinamica structurii interne a economiei naţionale a Republicii Moldova între anii 1995 și 2016

183-200

CZU: 338(478)”1995/2016”

Revenco Marcel

Aspecte ale evoluţiei raporturilor economice Republica Moldova – Uniunea Europeană (1994-2017): istoriografia problemei

201-207

CZU: 930:[339.9(4-672UE:478)]”1994/2017”

Roşca Adrian

Specificul dezvoltării științei și tipurile de raționalitate științifică

208-214

CZU: 001.38

Lozovanu Ecaterina

Recenzie. Florian Matei-Popescu, Ovidiu Țentea. AUXILIA MOESIAE SUPERIORIS (Trupele auxiliare ale Moesiei Superior). Cluj-Napoca: Mega, 2018.

215-216
Matveev Sergiu