IBN
Închide
Botnari Liliana Leonid
Cuvinte-cheie (69): variation (4), variaţie (4), „Moldovenization” (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Considerații privind varietatea diafazică a limbii române
Botnari Liliana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii
Botnari Liliana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944-1980. Particularități morfo-sintactice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietatea lexicală în opera lui Ion Creangă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

„Limba moldovenească” prin prisma gramaticilor lui Leonid Madan
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile fonetice ale limbiiI române prin prisma gramaticilor lui Ștean Margela și Ion Heliade Rădulescu
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăţile de limbă: factori şi criterii de clasificare
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Conceptul de variant/invariant în lingvistica modernă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietățile diatopice ale limbii române. Situația „limbii moldovenești”
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a)
Ediţia a 3‒a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Engleza americană ca variantă a limbii engleze
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11