IBN
Închide
Botnari Liliana
Cuvinte-cheie (97): variation (5), variaţie (5), limba română (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Indici lexicali variaţionali în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

„Cursulŭ primitivŭ de limba rumânâ: compusŭ pentru sholele elementare şi IV classe gimnasiale” de Ioan Doncev, promotor al limbii române
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varianta limbii române din Republica Moldova
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varietatea diafazică a limbii române
Botnari Liliana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii
Botnari Liliana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944-1980. Particularități morfo-sintactice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The criteria of determination of a language autonomy
Botnari Liliana
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The criteria of determination of a language autonomy
Botnari Liliana
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietatea lexicală în opera lui Ion Creangă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

„Limba moldovenească” prin prisma gramaticilor lui Leonid Madan
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile fonetice ale limbiiI române prin prisma gramaticilor lui Ștean Margela și Ion Heliade Rădulescu
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăţile de limbă: factori şi criterii de clasificare
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Conceptul de variant/invariant în lingvistica modernă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietățile diatopice ale limbii române. Situația „limbii moldovenești”
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Engleza americană ca variantă a limbii engleze
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16