IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-24 13:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8851901062708336
Volume2511226368
Total9102013323076
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   468Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Schimbări în structura socială a societăţii basarabene conform „Regulamentului” din 29 aprilie 1818 5-13
Tomuleţ Valentin
Exportul de cereale în politica comercial-vamală a imperiului rus (1797-1850) 13-20
Emilciuc Andrei
Activitatea consistoriului duhovnicesc din Chişinău în timpul arhiepiscopului Dimitrie Sulima (1821-1844) 21-24
Cij Marin
Problema teritoriilor istorice moldoveneşti din componenţa actualului stat ucrainean 25-28
Lavric Aurelian
Unele consideraţiuni privind activitatea uzinei de bijuterii din Chişinău în anii 1972-1982 29-32
Condraticova Liliana
Dimensiuni şi interpretări ale demnităţii umane: Homo Summae Dignis (Dignissimus) 33-37
Căldare Dumitru
Dimensiuni ale educaţiei în opera lui Constantin Rădulescu-Motru 38-41
Coandă Svetlana
Fenomenul conştiinţei şi formele conştiinţei sociale 42-47
Dodul Dumitru
De la confruntare, la coabitare şi la integrare în lumea filosofiilor 48-54
Petru Ioan
Umanizarea versus dezumanizarea lumii contemporane 55-59
Saharneanu Eudochia
Constantin Rădulescu-Motru despre cultură şi civilizaţie 60-62
Suceveanu Anghelina
Despre unele corelaţii (opozitive) între limbajul oral şi limbajul scris 63-65
Lobiuc Ioan
Concurenţa modurilor şi fenomenul transpoziţiei 66-70
Oglindă Emilia
Hiperonimul a face/faire în limbile română şi franceză 71-74
Galben Raisa
Consideraţii privind concepţia obiectului gramatical în lingvistica rusă şi cea românească 75-81
Cerches Galina
Consideraţii asupra infinitivului postnominal 82-88
Guban Svetlana
Modality and verbs of mental activity in english 89-97
Kaim Marina
Deixa primară şi deixa secundară 98-100
Creangă(Baban) Oxana
Implicit şi explicit în discursul politic actual 101-104
Verdeş Tatiana
Căciula – indiciu al sexului, al vârstei şi al statutului social 105-106
Cazacu Alexandru
Simbolul coroanei 107-109
Cazacu Alexandru
Negaţia prin prisma dialecticii antice 110-112
Ţicul Stela
О необходимости выделения супрасинтаксического яруса в языковой системе 113-115
Curalova Olesea
Semantic and structural changes of lexemes in closely and distantly related languages 116-120
Melenciuc Dumitru
Clasificarea semantică a cuvintelor de origine greacă din componenţa îmbinărilor stabile de cuvinte româneşti 121-123
Manolii Adela
Valori ale limbajului în poezia tânără din Basarabia 124-129
Molea Viorica
Tendinţe de modernizare în sistemul onomastic românesc 130-132
Gurău Larisa
Feministische linguistik und vorschläge zur veränderung von sprachnormen 133-135
Colosov Nadejda
Câteva mijloace de redare a ideii de timp în limba română 136-138
Pungă Ina
Cимволика заглавий ранних поэтических сборников А.А. Ахматовой 139-142
Soloviova Liudmila
Metafora şi comparaţia – mecanisme diferite de interpretare 143-149
Pînzaru Rodica
Ways of translating metaphors In J.R.R. Tolkien’s “The lord of the rings” 150-154
Chirniţcaia Marina, Daniliuc Elena
Fremdwörter und ihre bedeutung für die deutsche sprache 155-157
Corcevschi Svetlana
The semantic structure of polysemantic words 158-161
Burea Olga
Despre unii termeni motivaţi din cinologie 162-165
Ciolpan Jana
Literarizarea unor regionalisme în locuţiuni şi expresii literare 166-168
Boicenco-Arseni Angela
Sub semnul lui anima 169-172
Ghilaş Ana
Romanul Pastorală cu lebădă de Vasile Vasilache la o nouă lectură 173-180
Dobrovolschi Constantin
Poeticitatea perspectivei mitice şi lirizarea regimului narativ în Povara Bunătăţii Noastre de Ion Druţă 181-184
Cărăuş Carolina
Reflecţii asupra dimensiunii mitologice în poezia lui Andrei Ţurcanu 185-187
Gîrlea Olesea
Poezia feminină contemporană: umanism şi angoase ale epocii 188-191
Grosu Lidia
Natura fonetică, statutul fonematic şi numărul unităţilor consonantice compuse în limbile germanice 192-195
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Interacţiunea dintre triftongi şi hiaturi în rostirea spontană 196-197
Frunză-Danail Gabriela
Using english in advertising: sociolinguistic considerations 198-200
Niţă-Cocieru Mariana, Matei Tamara
Sociolinguistic motivation of using english borrowings in the romanian business terminology 201-204
Veretina Ina
Aşa-zisa „Limbă Moldovenească” În viziunea profesorului Eugen Coşeriu 205-209
Vulpe Cristina
Formarea orientărilor valorice la facultatea de limbi şi literaturi străine 210-212
Gîncu Irina
Педагогические и исполнительские редакции концертных фортепианных произведений молдавских авторов 213-215
Гупалова Елена
Опера-балет эпохи Барокко. Рамо «Галантные Индии» 216-219
Rivilis Iulia
Жанры памяти в светском профессиональном музыкальном искусстве XV–XIX веков 220-223
Сиганова Ольга
Жанр колыбельной в молдавской фортепианной музыке(на примере «Колыбельных» Л. Гурова, В. Загорского И З. Ткач) 224-228
Hatipova Inna
Vladimir Zagaevschi – omul şi savantul 229-230
Vinţeler Onufrie
A căzut o stea din cer... 231-232
Ciobanu Anatol