IBN
Închide
Revenco Marcel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.1.Monografii - 0
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2021 - 2

Studiu geografic asupra relaţiilor economice dintre Republica Moldova şi România în perioada 1991-2016
Revenco Marcel
Şcoala Doctorală Istorie, Arheologie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu geografic privind relaţiile economice dintre Republica Moldova și Rusia în perioada 1991-2016
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Începuturile activităţii comerciale externe a Republicii Moldova: cadrul instituţional şi legislativ
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile comerciale externe ale Republicii Moldova. Aspecte istoriografice
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova şi organizaţia pentru democraţie şi dezvoltare economică – GUAM
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura economiei regiunii de dezvoltare municipiul Chişinău între anii 2013-2017
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura economiei regiunii de dezvoltare municipiul Chişinău a Republicii Moldova între anii 2013-2017
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dinamica structurii interne a economiei naţionale a Republicii Moldova între anii 1995 și 2016
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova în anii 1997-2017
Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evoluția fenomenului de urbanizare a regiunii de sud a republicii în perioada 1959-2017
Revenco Adelina1 , Revenco Marcel2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea structurii fondului agricol al regiunii economice de sud și unității teritorial administrative Găgăuzia în perioada anilor 1950-2018
Revenco Adelina1 , Revenco Marcel2 , Domenco Rodion1
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

NNN 26P Synthesis and stabilization of PbS and PbSe nanoparticles in natural polymers
Gavriluţă Anatolie12 , Gherman Corneliu2 , Mitioglu Anatolie2 , Lascova-Baciu Renata2 , Revenco Marcel1 , Kulyuk Leonid2
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dinamica populaţiei satelor mici din regiunea centrală a Republicii Moldova
Sochircă Vitalie , Baciu Sergiu , Revenco Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13