IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-02 14:12
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9172462023629367
Volume2617429670
Total9432636314299

Vizualizări   287Descărcări   22

Conţinutul numărului de revistă

La memoire du discours institutionnalise dans les maisons d'edition

3-6

CZU: 81`42

Ardeleanu Sanda-Maria

Strategii ale politeţii în discursul dramatic basarabean

7-15

CZU: 808.56:821.135.1-2(478)

Driga Ina

Metode de identificare a metaforelor

16-19

CZU: 81`373.612.2

Prisecari Valentina

Redundanța relativă a textului euchologic. o perspectivă semiotică

20-25

CZU: 81`22:82-97

Penel (Ursuţu) Nicoleta

Le jeu de langues et de mots dans l’espace linguistique de la ville

26-31
Zbanţ Ludmila

Temps et traduction: une approche pragmatique

32-39

CZU: [81'366.58:81`255.4]:[811.135.1+811.133.1]

Breahnă Irina

Particularități ale topicii în textul religios tradus din slavonă

40-44

CZU: 82-97:811.16`367

Cemîrtan Claudia

Considerații privind specificul limbajului juridic în limnba engleză de la Curtea Europeană pentru drepturile omului

45-48

CZU: 811.111`276.6:34

Fiodorov Victoria

La démarche traductologique de la transmission de l’humour et de l’ironie dans le sous-titrage du film «Bienvenue chez les Ch’tis»

49-58
Grădinaru Angela

Impactul cadrului european comun de referință pentru limbi asupra procesului de predare-învățare a limbii engleze

59-64

CZU: 371.3:811.111

Niţă-Cocieru Mariana

Elementul grec în instituţiile administraţiei publice ale Basarabiei la începutul secolului al XIX-lea

65-69

CZU: 352.071:94(498.7)

Harabara Valeriu

Confesiunile în fața libertății de conștiință în Transilvania secolului XVI

70-75

CZU: 342.731:26/28:94(498.4)„15”

Ciachir Lilian

Războaiele uitate ale românilor la 1848-1849

76-82

CZU: 94(498)„1848/1849”

Cosma Ela

Omul politic turc Ahmet Davutoğlu – de la grațiere la contestare

83-86

CZU: 929:327(560)

Bulmaga Mariana

Moldovenismul actual: „realizări” şi „perspective” (II)

87-99

CZU: 94=135.1(478)

Eremia Ion

Contribuţia asociaţiei obşteşti „Verde e Moldova” la valorificarea rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”

100-104

CZU: 061.2:504.06(478)

Busuioc Constantin

Andrei Corobcean. Vestigiile secolelor V-III a.Chr. din spațiul Carpato-Nistrean ca sursă a interpretărilor etnice. Chișinău: Cartdidact, 2018. 322 p.

105-107
Berzovan Alexandru

Andrei Emilciuc. Ostaşii basarabeni în primul război mondial (1914-1918). Vol.I. Ediţia a doua. Chişinău: Tehnica-Info, 2018 (F.E. -P. „Tipografia Centrală”). 562 p

108-110
Tomuleţ Valentin