IBN
Închide
Dementieva Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 4

Aliona Grati, Chișinău. Morile timpului. Eseu de imagologie literară; Ediția a 2-a completată Vol. 1: De la începuturi până la 1944, Vol. 2: Perioadă sovietică și postsovietică
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Doru Dumitrescu, Îți scriu din Chișinăul alb
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialele Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine (edițiile I-VIII). Coordonatoare Liliana Condraticova
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The narrativization of urban space – a process of assimilation of ethnofolklore and mythopoetic elements
Dementieva Diana
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Abajur pentru o biblioteca. Maxim Melinti, Fiodor Uspenski și Institutul Arheologic Rus din Constantinopol; Nicolae Roșca, Mușuroiul; Valentin Arapu, Relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; Болюк Олег,
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale legendelor orașului Chișinău
Grati Aliona , Dementieva Diana
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de cititor din perspectiva dialogismului literar
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revitalizarea folclorului urban în procesul de constituire a unui brand de oraș
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Abajur pentru o biblioteca
Dementieva Diana , Grati Aliona
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abajur pentru o biblioteca
Sîrbu Livia1 , Bălănescu Flori2 , Vrabie Diana3 , Dementieva Diana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julia Kristeva: the theory of intertextuality
Dementieva Diana
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Louise Rosenblatt: transactional theory
Dementieva Diana
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii ale lecturii și teorii ale receptării: două constante ale metateoriei lecturii
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de lectură sincretică ilustrat în baza romanului Numele trandafirului de Umberto Eco
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu imagologic despre Chișinău
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Dialogism, intertextuality theory, sociocritics: a syncretic model of reading
Dementieva Diana
Moldova State University
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 23 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea și suprainterpretarea în viziunea lui Umberto Eco
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intra- and extratexual approaches of literature in the 20th century: naratology and sociocriticism
Dementieva Diana
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere în istoria conceptului de lectură
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura - o copie imperfectă a operei literare
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura ca mod de existență a operei literare
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literary reception: a procedural phenomenon
Dementieva Diana
Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Literature
Ediția a 8-a, Lite.. 2020. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reader-response theories. conceptual and terminological delimitations
Dementieva Diana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of communication in postmodernity Section: Literature
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor actorilor internaționali în modelarea proceselor de negociere (Practici pentru Republica Moldova)
Dementieva Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-40-2.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-158. Vizualizări-1522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matei Călinescu. Conceptul de (re)lectură
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matei Călinescu: conceptul de (re)lectură
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Cornea: From the typology of the text to the types of reader and reading
Dementieva Diana
State University „Dimitrie Cantemir”
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Cornea: from the typology of the text to the types of reader and reading
Dementieva Diana
State University „Dimitrie Cantemir”
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Literature
Ediția a 7-a, Lite.. 2019. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umberto Eco: conceptul „deschiderii” și limitele ei
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Wolfgang Iser, experiența estetică în actul lecturii
Dementieva Diana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31