FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)

2. Cod ISSN

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4(124), 2019 - 100
Nr. 10(120), 2018 - 100
Nr. 4(114), 2018 - 100
Nr. 10(110), 2017 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Condrea Iraida, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cocârlă Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
3.Tomuleţ Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
4.Saharneanu Eudochia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
5.Ţapoc Vasile, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
6.Gumenâi Ion, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
7.Eremia Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Niculiţă Ion, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Cemîrtan Claudia, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
10.Zbanţ Ludmila, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
11.Şarov Igor, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
12.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
13.Bochmann Klaus, Universitatea din Leipzig (Germania)
14.Druţă Inga, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
15.Prus Elena, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
16.Cazacu-Ţigaie Adriana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Dumbrăveanu Ion, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Pavlicenco Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
19.Cincilei Cornelia, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
20.Molea Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Munteanu Eugeniu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
22.Pasat Valeriu, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
23.Şipoş Sorin, Universitatea din Oradea (România)
24.Dokhtourichvili Mzaro, Ilia State University (Georgia)
25.Popeanga-Chelaru Eugenia, Universidad Complutense de Madrid (Spania)
26.Bolovan Ioan, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 2
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 5%
Romana - 83%
Engleza - 2%
Franceza - 10%
RezumateRusa - 3%
Romana - 92%
Engleza - 97%
Franceza - 14%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1009, 2015 - 2020
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2055, 2015 - 2017
3.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2017
4.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2017
5.WorldCat, http://www.worldcat.org/search?q=Studia+Universitatis+Moldaviae&qt=results_page ,2007 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADIB, Y., Centre universitaire de Tissemsilt-Algérie, Algeria Les strategies d’apprentissage du français langue étrangère mises en pratique par les apprenants afin de promouvoir leurs autonomies. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 97-90. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
2 ALSHTAIWI, M., Université Lumière Lyon 2, Franţa Analyse sémantico-syntaxique des verbes spécialisés arabes et français en contexte. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 39-33. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
3 ARDELEAN, L., Universitatea din Oradea, România The romanization process in Crișana in the light of archaeological researches. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 6-3. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
4 ARDELEANU, S., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România La memoire du discours institutionnalise dans les maisons d'edition. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 10(120), 6-3. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
5 AVARVAREI, S., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România English as lingua franca in academia – in between globalising trends and emerging thought patterns . Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 120-117. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
6 BERBINSKI, S., Universitatea din Bucureşti, România Antonymie dans les discours spécialisés . Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 72-59. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
7 БЕРЕЗИН, С., Государственный архив Одесской области, Ucraina Одесский период биографии Ольги Крушеван (1896-1975). Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 109-99. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
8 BERZOVAN, A., Institutul de Arheologie Iasi, România Andrei Corobcean. Vestigiile secolelor V-III a.Chr. din spațiul Carpato-Nistrean ca sursă a interpretărilor etnice. Chișinău: Cartdidact, 2018. 322 p.. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 10(120), 107-105. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
9 БЕЗРУКОВ, А., Башкирский государственный университет, Бирский филиал, Rusia «Диссиденты, или Фанни Каплан» Венедикта Ерофеева:  декодирование эстетической парадигмы. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 4(114), 33-27. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
10 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România History and memory. The Great Union in Victor Şuiaga’s memories. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 4(114), 119-114. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
11 БОНДАРЕНКО, Д., Институт стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов, Одесса, Ucraina Румыния и Финляндия: антибольшевистская интервенция в соседние государства в 1919 году. Сравнительный анализ. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 192-187. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
12 COSMA, E., Institutul de Istorie „Gheorghe Bariţiu“ al Academiei Române (Cluj-Napoca), România Războaiele uitate ale românilor la 1848-1849. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 10(120), 82-76. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
13 ШИЛЮК, О., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, ДЯЧУК, М., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Ученые Черновицкого университета: библиографический аспект исследования. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 10(100), 131-128. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
14 DOIMADJIAN-GRIGORYAN, K., Université Linguistique d’Etaté « V. Briussov », Erévan, Armenia Termes d’emprunt d’origine française dans la terminologie armenienne: étude diachronique. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 10-7. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
15 DUŢU, A., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România România în cadrul războiului de coaliţie (1941-1945) . Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 223-218. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
16 ХАБИБУЛЛИН, М., Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, Rusia Миссионерское востоковедение в Казани в ХIХ – начале ХХ века. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 186-184. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
17 IUŞAN, A., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Raporturi identitare în Transilvania. imaginea evreului în mentalitatea românilor din satul Negrilești, județul Bistrița-Năsăud. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 148-145. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
18 ИВАНОВ, С., Великотырновский университет «Св. св. Кирилл и Мефодий», Болгария, Bulgaria Саошьянт – зороастрийский спаситель человечества. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 10(100), 141-137. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
19 MIRONOV, A., Universitatea din Bucureşti, România Sur le Dniestr paisible. Vie et mort à la frontière entre la Roumanie et L’union Soviétique, 1918-1940. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 210-193. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
20 MOISA, G., Universitatea din Oradea, România Lumea ţărănească şi politica în Bihorul interbelic. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 226-211. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
21 MORARIU, I., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Elemente ale identităţii naţionale reflectate în discursul intelectualilor români din zona Năsăudului în perioada 1861-1918. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 87-81. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
22 PATCA, C., Universitatea din Oradea, România Istorie, economie şi demografie în România postcomunistă. studiu de caz: satele de pe valea superioară a Bistrei (judeţul Bihor, România). Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 170-162. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
23 PENEL (URSUŢU), N., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Redundanța relativă a textului euchologic. o perspectivă semiotică. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 10(120), 25-20. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
24 ПРИМАЧЕНКО, Я., Институт истории Национальной Академии наук Украины, Ucraina Советское vs националистическое:  противостояние дискурсов и практик в постсоветской Украине. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 278-267. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
25 ROGOJANU, D., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Comemorările – între solemnitate și conștiință națională.. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 283-279. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
26 ROMÎNAŞU, R., Universitatea din Oradea, România Ideea „Daco-românismului” la românii din Transilvania în epoca modernă. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 15-7. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
27 CEBUC, L., SADOUNI, R., Université d’Alger 2 Abou El Kacem Saadallah, Algeria PTAM: Une collaboration interculturelle à l’ère de la mondialisation. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 11-3. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
28 ŞIPOŞ, S., Universitatea din Oradea, România Morlacii/vlahii din Dalmaţia – între tradiţie şi modernizare la începutul secolului al XIX-lea. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 22-16. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
29 STĂNESCU-STANCIU, T., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Europa Centrală şi de Sud-Est: concepte, teorii, departajări. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 232-224. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
30 СТЫКАЛИН, А., Институт Славяноведения РАН, Rusia Хрущев и Тито: долгий разговор о Румынии (Ленинград, июнь 1964 г.). Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), 259-243. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
31 ШВЕД, З., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Теоретико-методологические особенности анализа культуры и религии в дисциплинарном религиоведении . Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 4(94), 210-205. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
32 SZAKACS, E., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Transilvania secolului al XIII-lea în lucrările de sinteză. studiu asupra istoriografiei române din secolul XX. în căutarea istoriei oficiale. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 4(104), 122-115. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
33 TANASĂ, R., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Români şi maghiari într-o dispută politică referitoare la ideea de naţiune: Dumitru Brătianu şi Daniel Iranyi în ziarul „La press” (1851). Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2016, nr. 10(100), 102-98. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 4(114) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Umanistice_4_114_2018.pdf
Numărul 10(120) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Umanistice_10%28120%29_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: