FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)

2. Cod ISSN

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4(154), 2022 - 100
Nr. 10(150), 2021 - 100
Nr. 4(144), 2021 - 100
Nr. 10(140), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Condrea Iraida, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cocârlă Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
3.Tomuleţ Valentin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
4.Saharneanu Eudochia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
5.Ţapoc Vasile, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
6.Gumenâi Ion, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200409806
7.Eremia Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Niculiţă Ion, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Cemârtan Claudia, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
10.Zbanţ Ludmila, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
11.Şarov Igor, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
12.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
13.Bochmann Klaus, Universitatea din Leipzig (Germania)
14.Druţă Inga, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
15.Prus Elena, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
16.Cazacu-Ţigaie Adriana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Dumbrăveanu Ion, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204773069
18.Pavlicenco Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
19.Cincilei Cornelia, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
20.Molea Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Munteanu Eugeniu, dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
22.Pasat Valeriu, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
23.Şipoş Sorin, Universitatea din Oradea (România)
24.Dokhtourichvili Mzaro, Ilia State University (Georgia)
25.Popeanga-Chelaru Eugenia, Universidad Complutense de Madrid (Spania)
26.Bolovan Ioan, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 86%
Engleza - 11%
Franceza - 4%
RezumateRomana - 96%
Engleza - 100%
Franceza - 4%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2055, 2015 - 2034
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1009, 2015 - 2033
3.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2017
4.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://www.citefactor.org/journal/index/12876/studia-universitatis-moldaviae#.VhuwlG5wbCN
5.WorldCat, http://www.worldcat.org/search?q=Studia+Universitatis+Moldaviae&qt=results_page ,2007 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Boda Gherghina - Scopus Author ID - 57189047727
2.Emilciuc Andrei - Scopus Author ID - 57218919100
3.Matveev Sergiu - Scopus Author ID - 56806503300
4.Prisac Lidia - Scopus Author ID - 33667890700

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BĂJENARU, C., Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” , România Aspecte privitoare la refugiații Basarabeni în județul Făgăraș, până la intrarea României în război (21 iunie 1941). Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2020, nr. 4(134), 160-153. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
2 BANDI, I., Arhiva Istorică a Serviciilor Secrete de Stat din Ungaria, Ungaria Calea schimbării dictaturii comuniste prin dialogare  „revoluția” din 1989 în Ungaria. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 4(124), 201-195. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
3 BLASEN, P., Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, România Trecerea Prutului în urma cedării Basarabiei din iunie 1940: România sau U.R.S.S.?. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2021, nr. 10(150), 42-32. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
4 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Revista Boabe de grâu despre expoziţiile dedicate copiilor şi tinerilor (1930-1934). Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2020, nr. 10(140), 33-30. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
5 DAVID, R., Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, România Aspecte cu privire la funcționarea școlii normale romano-catolice de învățătoare din Satu Mare: 1857-1948. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2020, nr. 10(140), 29-20. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
6 FARAON, G., Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” , România Aspecte privind istoria recentă a țării Făgărașului, instaurarea regimului comunist în localitatea Vad, județul Brașov (1951-1964). Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2020, nr. 4(134), 184-175. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
7 IFTIMIE, N., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România Views on students’ english language needs:  matches and mismatches. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 4(124), 113-108. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
8 KLEIBER, G., Université de Strasbourg and Scolia/LILPA and USIAS, Franţa L’espace semantique commun des proverbes: essai de definition. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 4(124), 25-12. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
9 MUREȘAN, L., CIACTI, București, România Sistematizarea integralismului și resistematizarea științei. contextualizarea transdisciplinară (epistemologică) a integralismului lingvistic. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2021, nr. 10(150), 114-97. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
10 NICA, D., Universitatea din Bucureşti, România Etica autonomiei şi etica autenticităţii.  afinităţi, distincţii şi opoziţii. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 4(124), 224-216. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
11 OICĂ, I., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Dumitru Țepeneag: două simboluri onirice. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 129-126. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
12 ONGUENE METE, T., Universite de Yaounde I, Camerun Prendre en français langue seconde: orthonymie et oralisation des proces chez les eleves camerounais des lycees de Yaounde. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2021, nr. 10(150), 96-87. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
13 ORLOV, I., Липецкий государственный технический университет, Rusia, POLOVINKONA, М., Липецкий государственный технический университет, Rusia, PAVLOVA, O., Липецкий государственный технический университет, Rusia The Russian folk costume role in the genesis of cultural forms of the central black soil zone. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 148-145. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
14 PĂTRUȚ (NACU), I., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Migrația – de la realitatea jurnalistică la ficțiunea teatrală. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 134-130. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
15 RUSU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Muzica și puterea politică în Moldova medievală. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 4(124), 158-151. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
16 SDOBNIKOV, V., Нижегородский государственный лингвистический университет, Rusia The myth about translatability. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 107-101. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
17 ŞIPOŞ, S., Universitatea din Oradea, România Călători străini în spațiul românesc: din capitalele imperiilor la curţile domneşti din Principate (1710-1810). Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2020, nr. 10(140), 19-3. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
18 STAVRO, E., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Presa scrisă – „tigrul de hârtie” al regimului comunist din Albania. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2021, nr. 10(150), 57-49. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.
19 VARIOT, E., Universitatea Provence, Marseille (Aix-Marseille Université), Franţa La langue roumaine à travers le manuscrit 109 des enseignements de Neagoe Basarab : marques conventionnelles de coupure et mots composés soudés ou séparés de traits d’union [p.2r-66r]. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 4(124), 83-78. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 4(144) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20umanistice_1_2021.pdf
Numărul 10(150) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte_Umanist_10_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: