IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-13 16:03
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8581764462475303
Volume249826283
Total8821862722758
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   503Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Unele consideraţii privind Politica de moldovenizare în RASS moldovenească în condiţiile Aparatului Administrativ de Comandă Stalinist (1924-1940) 5-15
Moiseev Ion, Muraru Elena
Прототипы корпорации античного и средневекового периодов 16-22
Suveica Svetlana
Влияние частного и публичного пространств на процесс появления корпорации 23-26
Suveica Svetlana
Tendinţe Europene în asigurarea calităţii Culturii şi Educaţiei în Republica Moldova şi România 27-29
Ţîbulac Mariana
Condiţia epistemică în ştiinţele socioumane moderne 30-32
Saharneanu Eudochia
Concepte social-politice în cronografia românească din sec.xvi-xvii 33-38
Căldare Dumitru
Spaţiul cotidian contemporan: interpretări filosofice 39-43
Palamarciuc Viorica, Saharneanu Eudochia
Imaginea – prezenţă şi absenţă metafizică 44-48
Crudu Liudmila
Corpul uman sau între „A fi” şi „A avea” 49-51
MolotievskiyMunteanu Natalia, Stafii Angela
Fundamentarea unităţii şi diversităţii procesului istoric 52-57
Dodul Dumitru
Intuiţia şi misticismul în experienţa religioasă cu o incursiune în filosofia antică şi modernă 58-62
Brăilă Eugeniu
Philosophical practice applied to democratization process 63-67
Stafii Angela
Normă şi valoare 68-71
Capcelea Valeriu
Гуманизм и общество будущего 72-75
Maistru Rodica
Imperativele morale ale omului contemporan 76-79
Roşca Liudmila
Unele aspecte ale influenţei limbii vechi greceşti asupra lexicului limbii române 80-84
Manolii Adela
Câteva puncte de reper în procesul cercetării frazeologiei regionale 85-91
Purice Mihail
Semantic and structural approach towards classifying phraseological units 92-97
Terentii Natalia
La contextualisation comme operation lexicographique interpretative de desambiguisation semantique des signes lexicaux 98-103
Păcuraru Vera
Consideraţii privind delimitarea clasei verbelor copulative 104-105
Grozav Parascovia
Ways of expressing negation in romanian and english languages 106-108
Ţicul Stela
Double negation in romanian and english languages 109-112
Ţicul Stela
Modalităţi de redare a oralităţii la nivel superfrastic prin intermediul topicii 113-115
Varzari Elena
Valorile zâmbetului şi ale râsului în constituirea replicilor de refuz şi acceptare 116-119
Gaşciuc Ina
Structuri comparative metaforice cu elementul „Ca” 120-121
Hîrbu Stella
Opinii contradictorii referitoare la predicatul verbal compus 122-128
Zgârcibabă Elena
Consideraţii privind noţiunile aspect şi aktionsart 129-133
Cemîrtan Claudia
Funcţia sintactică a binomului a deveni + n 134-136
Maznic Silvia
Structural, semantic, grammatical and stylistic analysis of phonetic expressive means in english printed advertisements 137-142
Şinghirei Valentina, Doneţ Oleg
Contrastive analysis of the ways of expressing necessity and supposition in english, German and Russian 143-146
Ţeplic Tatiana
Stylisticaly aimed phraseological deformations 147-151
Terentii Natalia
A comparative study of the category of gender in english, roumanian, french, russian and turkish 152-155
Babără Eugenia, Babără Nicanor, Chirdeachin Alexei
Possibilities of word order in phrasal verbs 156-160
Onofreiciuc Elisaveta, Ciudin-Pleşca Galina
Concerning pragmatics of modern english advertising 161-166
Şinghirei Valentina, Doneţ Oleg
Contrastive study of lexical modality in english and romanian 167-172
Roşcovan Nina
A contrastive analysis of modal verbs in fairy tales 173-176
Rusnac Natalia
Extra-linguistic aspects of conversational discourse 177-179
Pascaru Daniela
Inversion in english 180-182
Pascaru Daniela
The category of taxis and the semantic evolution of the term “Perfect” 183-186
Melenciuc Dumitru
The phrasal verbs and the role of context in understanding them 187-189
Solomon Nadejda, Solomon Nadejda
A contrastive analysis of gerund in english, romanian and french 190-193
Bobeică Galina
The use of slang by teenagers in english fiction 194-196
Coseac Olesea
Social dialect of buccaneers’ society revealed in “Treasure Island” BY R. L. Stevenson 197-199
Marchitan Irina
Conceptul de absolut în gramatica limbii franceze 200-202
Ciobanu Olga, Nuţa Silvia
Limbajul – vehicul al implicitului în discursul politic 203-205
Bahneanu Vitalina
Rolul substantivelor în intensificarea calităţilor obiectului sau subiectului (în limbile franceză şi română) 206-209
Zbanţ Ludmila
Rolul morfemelor (prefixelor) în transpunerea intensităţii (absolute) 210-215
Zbanţ Ludmila
Strategii de constituire a sistemului lexical-semantic terminologic pentru domeniul de referinţă drept 216-220
Dosca Aliona, Cijacovschi Valentin
Effective intercultural business communication: what to take into account 221-224
Kaim Marina
Difficulties in translating the picture of the world reflected in set expressions: etymological insight 225-228
Chitii Victoria
Text modality in translation 229-231
Zagaevschi Victoria
Rigorile traducerii din limba franceză în română a termenilor de horticultură, agronomie şi viticultură 232-234
Hodenco Elena
Revenind la problema predării africatelor engleze studenţilor vorbitori de limba română 235-240
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Scurt istoric al metodelor de predare a foneticii limbii străine 241-245
Stîncă Natalia
Tipologia opţiunilor în selectarea limbii (limbilor) pentru formularea politicilor lingvistice 246-249
Moldovanu Gheorghe
Iluzia naţiunii bilingve: de la naţiunea bilingvă la plurilingvismul popoarelor 250-252
Moldovanu Gheorghe
Theatricality in mankind: the devil’s “Real presence” between the sacred and the profane 253-261
Ciobanu Estella-Antoaneta
Imaginea indigenului la Joseph Conrad 262-265
Crecicovschi Ecaterina
The evolution of Vanitas Vanitatum motif in the XVIIth and XVIIIth centuries english literature 266-269
Prodan Tamara
Narrative discontinuities in james joyce’s short stories 270-273
Creangă(Baban) Oxana
The reception of the American literature in Republic of Moldova 274-279
Calaraş Svetlana
Женские персонажи в романе И.А. Гончарова «Обломов» и их роль в раскрытии образа главного героя 280-284
Brajuc Vladimir
Dimensiunile şi metamorfozele mitului pe parcursul istoriei 285-289
Cojocaru Dina
Creaţia artistică a lui Vasile Vasilache în viziunea criticii literare de limbă rusă 290-295
Dobrovolschi Constantin, Ghilaş Ana
Time-games in Tristram Shandy 296-298
Stah Diana
The love of the nightingale within and beyond feminism 299-304
Golban Tatiana
Publicitatea – act de limbaj 305-306
Mucerschi Natalia
Некоторые аспекты внедрения отечественного фортепианного репертуара в педагогическую и концертную практику: деятельность учебно методического кабинета при Министерстве Культуры Республики Молдова 307-309
Гупалова Елена
Specificul tratării genului de liturghie în creaţia compozitorilor din Republica Moldova 310-312
Balaban Larisa
Unele aspecte ale spiritualităţii contemporane în viziunea componistică a D. Chiţenco 313-315
Balaban Larisa
Соната для скрипки и фортепиано Г. Няги в свете её музыкальной интерпретации 316-319
Vlaicu Olga
Миниатюры для скрипки и фортепиано п.ривилиса: особенности композиции, драматургии, музыкального языка и исполнительской трактовки 320-323
Vlaicu Olga
Фортепианные произведения Владимира Ротару периода 1990-х годов: исполнительские комментарии 324-328
Hatipova Inna
Giuvaiergeria bisericească din Moldova din prima jumătate a secolului xx 329-330
Nicorici Liliana
Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova în anii 50-80 ai secolului XX 331-333
Nicorici Liliana
Ana Ghilaş. Romanul anilor ’60. Modelul „Bonus Pastor”. 334-336
Dobrovolschi Constantin