IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-11 18:44
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8851926322728336
Volume2511615374
Total9102042473102
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   560Descărcări   13

Conţinutul numărului de revistă

Unele consideraţii privind Politica de moldovenizare în RASS moldovenească în condiţiile Aparatului Administrativ de Comandă Stalinist (1924-1940) 5-15
,
Прототипы корпорации античного и средневекового периодов 16-22
Влияние частного и публичного пространств на процесс появления корпорации 23-26
Tendinţe Europene în asigurarea calităţii Culturii şi Educaţiei în Republica Moldova şi România 27-29
Condiţia epistemică în ştiinţele socioumane moderne 30-32
Concepte social-politice în cronografia românească din sec.xvi-xvii 33-38
Căldare Dumitru
Spaţiul cotidian contemporan: interpretări filosofice 39-43
,
Imaginea – prezenţă şi absenţă metafizică 44-48
Corpul uman sau între „A fi” şi „A avea” 49-51
,
Fundamentarea unităţii şi diversităţii procesului istoric 52-57
Intuiţia şi misticismul în experienţa religioasă cu o incursiune în filosofia antică şi modernă 58-62
Brăilă Eugeniu
Philosophical practice applied to democratization process 63-67
Normă şi valoare 68-71
Capcelea Valeriu
Гуманизм и общество будущего 72-75
Imperativele morale ale omului contemporan 76-79
Unele aspecte ale influenţei limbii vechi greceşti asupra lexicului limbii române 80-84
Câteva puncte de reper în procesul cercetării frazeologiei regionale 85-91
Semantic and structural approach towards classifying phraseological units 92-97
La contextualisation comme operation lexicographique interpretative de desambiguisation semantique des signes lexicaux 98-103
Consideraţii privind delimitarea clasei verbelor copulative 104-105
Ways of expressing negation in romanian and english languages 106-108
Double negation in romanian and english languages 109-112
Modalităţi de redare a oralităţii la nivel superfrastic prin intermediul topicii 113-115
Valorile zâmbetului şi ale râsului în constituirea replicilor de refuz şi acceptare 116-119
Structuri comparative metaforice cu elementul „Ca” 120-121
Opinii contradictorii referitoare la predicatul verbal compus 122-128
Consideraţii privind noţiunile aspect şi aktionsart 129-133
Cemîrtan Claudia
Funcţia sintactică a binomului a deveni + n 134-136
Structural, semantic, grammatical and stylistic analysis of phonetic expressive means in english printed advertisements 137-142
,
Contrastive analysis of the ways of expressing necessity and supposition in english, German and Russian 143-146
Stylisticaly aimed phraseological deformations 147-151
A comparative study of the category of gender in english, roumanian, french, russian and turkish 152-155
Babără Eugenia, Babără Nicanor, Chirdeachin Alexei
Possibilities of word order in phrasal verbs 156-160
,
Concerning pragmatics of modern english advertising 161-166
,
Contrastive study of lexical modality in english and romanian 167-172
A contrastive analysis of modal verbs in fairy tales 173-176
Extra-linguistic aspects of conversational discourse 177-179
Inversion in english 180-182
The category of taxis and the semantic evolution of the term “Perfect” 183-186
The phrasal verbs and the role of context in understanding them 187-189
,
A contrastive analysis of gerund in english, romanian and french 190-193
Bobeică Galina
The use of slang by teenagers in english fiction 194-196
Social dialect of buccaneers’ society revealed in “Treasure Island” BY R. L. Stevenson 197-199
Conceptul de absolut în gramatica limbii franceze 200-202
,
Limbajul – vehicul al implicitului în discursul politic 203-205
Bahneanu Vitalina
Rolul substantivelor în intensificarea calităţilor obiectului sau subiectului (în limbile franceză şi română) 206-209
Rolul morfemelor (prefixelor) în transpunerea intensităţii (absolute) 210-215
Strategii de constituire a sistemului lexical-semantic terminologic pentru domeniul de referinţă drept 216-220
,
Effective intercultural business communication: what to take into account 221-224
Difficulties in translating the picture of the world reflected in set expressions: etymological insight 225-228
Text modality in translation 229-231
Rigorile traducerii din limba franceză în română a termenilor de horticultură, agronomie şi viticultură 232-234
Revenind la problema predării africatelor engleze studenţilor vorbitori de limba română 235-240
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Scurt istoric al metodelor de predare a foneticii limbii străine 241-245
Tipologia opţiunilor în selectarea limbii (limbilor) pentru formularea politicilor lingvistice 246-249
Iluzia naţiunii bilingve: de la naţiunea bilingvă la plurilingvismul popoarelor 250-252
Theatricality in mankind: the devil’s “Real presence” between the sacred and the profane 253-261
Imaginea indigenului la Joseph Conrad 262-265
The evolution of Vanitas Vanitatum motif in the XVIIth and XVIIIth centuries english literature 266-269
Narrative discontinuities in james joyce’s short stories 270-273
The reception of the American literature in Republic of Moldova 274-279
Calaraş Svetlana
Женские персонажи в романе И.А. Гончарова «Обломов» и их роль в раскрытии образа главного героя 280-284
Brajuc Vladimir
Dimensiunile şi metamorfozele mitului pe parcursul istoriei 285-289
Creaţia artistică a lui Vasile Vasilache în viziunea criticii literare de limbă rusă 290-295
,
Time-games in Tristram Shandy 296-298
The love of the nightingale within and beyond feminism 299-304
Publicitatea – act de limbaj 305-306
Некоторые аспекты внедрения отечественного фортепианного репертуара в педагогическую и концертную практику: деятельность учебно методического кабинета при Министерстве Культуры Республики Молдова 307-309
Гупалова Елена
Specificul tratării genului de liturghie în creaţia compozitorilor din Republica Moldova 310-312
Balaban Larisa
Unele aspecte ale spiritualităţii contemporane în viziunea componistică a D. Chiţenco 313-315
Balaban Larisa
Соната для скрипки и фортепиано Г. Няги в свете её музыкальной интерпретации 316-319
Миниатюры для скрипки и фортепиано п.ривилиса: особенности композиции, драматургии, музыкального языка и исполнительской трактовки 320-323
Фортепианные произведения Владимира Ротару периода 1990-х годов: исполнительские комментарии 324-328
Giuvaiergeria bisericească din Moldova din prima jumătate a secolului xx 329-330
Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova în anii 50-80 ai secolului XX 331-333
Ana Ghilaş. Romanul anilor ’60. Modelul „Bonus Pastor”. 334-336