IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-18 17:13
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)17
  2021  (2 din 2)28
  2020  (2 din 2)52
  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole10146465941010045587
Volume31394742441
Total104568606812541

Vizualizări   1638Descărcări   104

Conţinutul numărului de revistă

PTAM: Une collaboration interculturelle à l’ère de la mondialisation

3-11

CZU: [378.147:316.772.3]:[81`255+82-34]

Cebuc Larisa , Sadouni Rachida

Emilian Galaicu-Păun – poet, writer, essayist, and romanian language translator

12-21

CZU: 821.135.1-1:929

Zbanţ Ludmila

Les ambiguïtés lexicales dans la traduction du roman et si c’était vrai de Marc Levy

22-29

CZU: 821.133.1`255.4:82-31

Grădinaru Angela

Strategii de traducere și de mediere culturală în romanul Acvariul de Victor Suvorov.

30-35

CZU: 81`255.4:821.161.1-311.3

Druţă Inga , Şaganean Gabriela

Abordare didactică a erorilor în interpretarea consecutivă

36-45

CZU: 378:81'253

Sitnic Ina

Fenomenul polisemiei în terminologia învățământului superior în limba română și în limba engleză

46-50

CZU: 81’373:378(811.135.1+811.111)

Solovei Victoria

Challenges of legal translation

51-54

CZU: 811.111`276.6:34:81`255

Corcodel Svetlana

The influence of english on the terminology in the domain of banking and finance: romanian, russian and german

55-58

CZU: 811.111:[811.135.1+811.161.1+811.112.2]:336

Gobjila Natalia

Parcursul istoric și problematica conceptului de  cuvânt realitate în traducere

59-63

CZU: 82-255

Iordan Corina

Identitate şi alteritate culturală şi lingvistică

64-67

CZU: 008+811.112.2(430.1+430.2)

Prisecari Valentina

Dificultăți de traducere a termenilor din  folclorul românesc în limba engleză

68-70

CZU: 811.111-255.4:821.135.1:398

Şelaru Nadejda

Considerații generale asupra abrevierii ca fenomen lingvistic

71-76

CZU: 81:003.083

Popa Victoria

Receptarea literaturii italiene la nivelul traducerilor

77-81

CZU: 82.09:821.131.1

Tulbu Irina

Dialogul culturilor cromatice: evoluții în timp și spațiu

82-85

CZU: 7.01:008

Gheorghiţă Ana

Onomasticonul actual din perspectiva specificului gender al numelor de persoană (cu referire la onomasticonul orașului Orhei)

86-90

CZU: 81`373.2

Trebeş Tatiana

Aspecte ale specificului subordonării la nivel propozițional

91-97

CZU: 811.135.1`367

Burnete Marcela

Probleme actuale ale cercetării textului de vulgarizare medicală mediatizat

98-101

CZU: 81`42:61

David Aliona

Концепт «мещанство» в художественной литературе: универсальное прочтение и национальное измерение

102-111

CZU: 821.161.1:94:316.34

Цвик Ирина

Capitulaţiile imperiului otoman cu Rusia la începutul secolului al XVIII-lea

112-125

CZU: 94(560+470)”17”

Eremia Ion

Problema relațiilor comerciale dintre Țara Moldovei și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea reflectată în izvoarele istorice ale epocii

126-134

CZU: 94:339.5(438+478)”17”

Arapu Valentin

Unele date cu referire la Biserica armeană  „Învierea Domnului” din Chişinău

135-139

CZU: 94:281.6(478)

Gumenâi Ion

Dinamica și structura etnică a nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea

140-158

CZU: 929.7:314(478)”18”

Gherasim Cristina

Judeţul Hotin în descrierile statistice ruseşti din  anii ’30 ai secolului al XIX-lea

159-183

CZU: 311.313:908(478)„1830/1836”

Tomuleţ Valentin

Миссионерское востоковедение в Казани в ХIХ – начале ХХ века

184-186

CZU: 930.1:266(470)”18/19”

Хабибуллин Марс

Румыния и Финляндия: антибольшевистская интервенция в соседние государства в 1919 году. Сравнительный анализ

187-192

CZU: 94(498+480)”1919”

Бондаренко Дмитрий

Sur le Dniestr paisible. Vie et mort à la frontière entre la Roumanie et L’union Soviétique, 1918-1940

193-210

CZU: 94(470+498)”1918/1940”

Mironov Alexandru-Murad

Lumea ţărănească şi politica în Bihorul interbelic

211-226

CZU: [316.343.64:32]:908(498.43)

Moisa Gabriel

Sesiunea din August a VASHNIL (1948):  rezistență și emulație academică în RSS Moldovenească

227-235

CZU: 378.4(478):577.21

Rotaru Liliana

Constituirea filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS (1949-1950)

236-242

CZU: 94:061.12(478)”1949/1950”

Xenofontov Ion

Хрущев и Тито: долгий разговор о Румынии (Ленинград, июнь 1964 г.)

243-259

CZU: 327(470+497.1):(470+498)

Стыкалин Александр

Stabilirea relatiilor politico-diplomatice dintre Republica Moldova si Republica Turcia in anii 1991-1994

260-266

CZU: 327(478+560)”1991/1994”

Bubuioc Mariana

Советское vs националистическое:  противостояние дискурсов и практик в постсоветской Украине

267-278

CZU: 808.51:321.7(477)

Примаченко Яна

Comemorările – între solemnitate și conștiință națională.

279-283

CZU: 94

Rogojanu Dumitru-Cătălin

Intensificarea diversităţii: impactul mondializării asupra revendicării social-politice a identităţii

284-289

CZU: 008:316.42

Dodul Dumitru

Manifestarea identității religioase în contemporaneitate

290-294

CZU: 261.6

Țărnă Dina

Metodologia cercetării ştiinţifice – modele reprezenative interdisciplinare lansate de K.Popper şi G.Bachelard

295-301

CZU: 001.2:316.2

Ţapoc Vasile