IBN
Închide
Driga Ina
Cuvinte-cheie (51): pragmatică (4), dramatic speech (2), dramatic (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Aspecte semantice ale numelui propriu în opera dramatică „cum Eclesiastul discută cu proverbele” de Val Butnaru
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale personajului Salieri din opera dramatică Achitarea lui Salieri de C.Cheianu
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice Cum Eclesiastul discută cu Proverbele de Val Butnaru
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Configuraţia pragmatică a conectorilor argumentativi în textele dramatice moderne
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea: aspect important al demersului didactic
Vîntu Victoria, Busuioc Aliona, Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale politeţii în discursul dramatic basarabean
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Convergenţa didascaliilor nonverbale  şi paraverbale în discursul dramatic
Driga Ina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Deraieri frazeologice în textele dramatice ale autorilor basarabeni
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8