IBN
Închide
Driga Ina
Cuvinte-cheie (72): pragmatică (4), dramatic speech (2), dramatic (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Dimitrie Cantemir's contribution to the formation of romanian medical terminology
Chiriac Argentina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente ale intertextualității în opera dramatică a lui Constantin Cheianu
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interactive methods of teaching romanian as a foreign language through intercultural aspect
Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Driga Ina, Ciubotaru Galina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aspecte semantice ale numelui propriu în opera dramatică „cum Eclesiastul discută cu proverbele” de Val Butnaru
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale personajului Salieri din opera dramatică Achitarea lui Salieri de C.Cheianu
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice Cum Eclesiastul discută cu Proverbele de Val Butnaru
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titlurile interogative - o invitaţie spre lectura textului
Driga Ina12, Chiriac Argentina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Configuraţia pragmatică a conectorilor argumentativi în textele dramatice moderne
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea: aspect important al demersului didactic
Vîntu Victoria, Busuioc Aliona, Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii ale politeţii în discursul dramatic basarabean
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Abordare pragmatică a discursului dramatic basarabean
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Convergenţa didascaliilor nonverbale  şi paraverbale în discursul dramatic
Driga Ina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-69. Vizualizări-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Deraieri frazeologice în textele dramatice ale autorilor basarabeni
Driga Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13