IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(608)
2019
1. BABIN-RUSU, T.

Polisemia – sursă importantă de îmbogăţire a lexicului

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 7-3. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
2. BANTEA, M.

Rolul simbolului somatic frazeologic în exprimarea emoției prin prisma semioticii gestuale

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 13-8. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
3. LIFARI, V.

Conceptualizarea tipică a rușinii în limba engleză și în cultura anglofonă

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 36-30. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
4. DONȚU-SARÎTERZI, S.

Epitetul și calificativul simplu în discursul diplomatic contemporan

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 47-42. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
5. MANOLI, I.

Lexie* și lexicografie** ale discursului diplomatic

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 65-59. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
6. VESTE, L.

Modelul inferențial. o abordare pragmatică de interpretare a discursului

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 71-66. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
7. BOTNARI, L.

Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 76-72. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
8. SOLTAN, A.

Rolul contextului și al interdisciplinarității în politica lingvistică educațională

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 84-77. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
9. IORDAN, C.

Traducerea din română în engleză a cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 97-93. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
10. MACOVEI, D.

Metasemia implicativă – sursă indispensabilă de termeni ecologici

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 100-98. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
11. DEMENTIEVA, D.

Matei Călinescu: conceptul de (re)lectură

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 112-108. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
12. DRIGA, I.

Ipostaze ale personajului Salieri din opera dramatică Achitarea lui Salieri de C.Cheianu

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 121-113. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
13. GHEORGHIȚĂ, A.

Realismul literar francez abordat prin prisma valorilor morale ale generațiilor actuale

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 125-122. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
14. OICĂ, I.

Dumitru Țepeneag: două simboluri onirice

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 129-126. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
15. PĂTRUȚ (NACU), I.

Migrația – de la realitatea jurnalistică la ficțiunea teatrală

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 134-130. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
16. TOMULEȚ, V.

Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 162-149. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
17. BOȚOLIN, S.

Interdependențe Centru-Periferie la începutul stăpânirii rusești în Basarabia (1812 - 1828)

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 168-163. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
18. EREMIA, I.

Conceptul de popor şi naţiune în scrierile slavistului A.F. Hilferding (А.Ф. Гильфердинг)

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 175-169. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
19. MALACENCO, A.

Poliția secretă a RSS Moldovenești– efectiv și sarcini în primii ani postbelici

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 182-176. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
20. REVENCO, M.

Dinamica structurii interne a economiei naţionale a Republicii Moldova între anii 1995 și 2016

. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), 200-183. ISSN 1811-2668 ISSNe 2345-1009. (Cat. B)
 
 

1-20 of 608