IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-18 21:08
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (1 din 1)16
  2017  (1 din 1)12
  2016  (1 din 1)22
  2015  (2 din 1)35
  2014  (2 din 1)59
  2013  (1 din 1)49
  2012  (1 din 1)35
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole228948322485224157
Volume97459302
Total2371022912787

Vizualizări   1035Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Competitivitatea – principalul factor integrator în cadrul noii paradigme de creştere economică 8-11

CZU: [338.2+339.137.2](478)

JEL: B41; Q01; O; O4.

Macari Vadim
Argumentarea mărimii creditului prin optimizarea programului de producție a societăților cu răspundere limitată 12-17

CZU: [334.722:631.115:336.77](478)

JEL: C02; D13; D24; D51.

Mocanu Natalia, Ignat Vitalie, Bujor Tatiana
Modelarea ciclului de creare a inovaţiilor deschise şi evaluarea acestora 18-23

CZU: 001.895:338(478)

JEL: M1; M2; O3; O31; O32; O39

Percinschi Olga, Maier Lidia, Tureţchi Tatiana
Piaţa ilegală a proprietăţii intelectuale în Republica Moldova 24-28

CZU: 347.776(478)

JEL: O30; O34.

Novac Alexandra
Probleme în activitatea incubatoarelor de inovare în Republica Moldova 29-38

CZU: 334.72.012.63/.64:001.895(478)

JEL: O30; O31; O33.

Maier Lidia
Liberalizarea pieţelor şi sectoarelor economice în contextul acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 39-43

CZU: 339.137.2(478+4)

JEL: K23; L43; P17.

Guţuţui Veaceslav
Sistemele de avertizare timpurie şi stress-testele – tehnici complementare de estimare a stabilităţii financiare sistemice 45-50

CZU: 005.52:330.131.7:336.1(478)

JEL: G01; E60; E63; E66.

Bălan Mariana, Perciun Iulia, Perciun Rodica
Sistemele de rating şi indicele agregat de stabilitate financiară – tehnici de măsurare a stabilităţii financiare sistemice 51-58

CZU: 005.52:330.131.7:336.1(478)

JEL: G01; E60; E63; E66.

Perciun Rodica, Bălan Mariana, Perciun Iulia
Conceptele modernizării procesului de asigurare a stabilităţii financiar-economice prin gestiunea dezechilibrelor 59-64

CZU: 338.23:336.74(478)

JEL: G10; G19; G32.

Iliadi Gheorghe, Panfil Cristina
Asigurarea unei supravegheri bancare prudențiale eficiente prin monitorizarea adecvată a riscului de credit 65-70

CZU: 330.131.7:336.711(478)

JEL: E44; E58; G21.

Margarint Elena, Secrieru Angela
The currency wars and their risks for the global economy 71-75

CZU: 339.74

JEL: G28, E5, F30, F31,F49.

Ploteanu Mircea, Stratulat Oleg
Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova 76-79

CZU: [336.711+347.736:336.71]:338(478)

JEL: G33; G21; G29; G39.

Panfil Cristina, Bîrca Iulita
Factorul economic al comportamentului electoral 81-85

CZU: [316.62+33]:324(478)

JEL: I30; I31; I39.

Calchei Gheorghe
Оценка численности и основных характеристик самозанятого населения Республики Молдова 86-94

CZU: 331.5(478)

JEL: D03; D80; I3; J16; L26; R2.

Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Abordări privind diferenţierile sociodemografice ale fertilităţii 95-99

CZU: 314.33

JEL: J10; J13; J18.

Grigoraş Ecaterina
Развитие социального предпринимательства для решения социальных проблем в Республике Молдова 100-104

CZU: 338.22:364(478)

JEL: J20; J6; J50.

Гусликова Наталья