FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630

3. Site-ul revistei

http://ince.md/ro/complexul-editorial

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Adresaor. Chişinău, str. Ion Creangă, 45
Telefon / fax / e-mail(+373)22501130, (+373)22507437, bircaiulita@mail.ru
Webhttp://ince.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2020 - 100
Nr. 1, 2018 - 100
Nr. 1, 2017 - 100
Nr. 1, 2016 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 55323256400
2.Anastase Ileana, dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
3.Movileanu Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
4.Manole Tatiana, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
5.Gagauz Olga, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202750526
6.Doga Valeriu, dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
7.Timuş Angela, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58553902600
8.Macari Vadim, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
9.Moroz Victor, dr., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
10.Rojco Anatolii, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
11.Savelieva Galina, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
12.Bîrca Iulita, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
13.Sclifos Andrian, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
14.Timbur Nadejda, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova)
15.Leonida Ionel, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
16.Lupu Iulia, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
17.Rad Natalia
18.Iliadi Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
19.Bajura Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
20.Moldaşev Altînbec
21.Zsarnoczai Sandor
22.Dinga Emil, Academia Româna (România)
23.Ciobanu Ceslav, Universitatea de Stat din Virginia (Statele Unite ale Americii)
24.Padurean Elena, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
25.Fiodorov Mihail, Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)
26.Gavrilescu Camelia
27.Suhendra Euphrasia Susy
28.Uygur Ercean
29.Abuhovici Iulia
30.Ciumara Tudor, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română (România)
31.Sandulescu Alexandru, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57286013700

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2014

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2020Numere planificate: 1apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1615

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)


14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: