Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
457 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-25 15:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[336.711+347.736:336.71]:338(478) (1)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (412)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (992)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1633)
SM ISO690:2012
PANFIL, Cristina; BÎRCA, Iulita. Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 76-79. ISSN 1857-3630.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Numărul 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630

Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova

CZU: [336.711+347.736:336.71]:338(478)
JEL: G33; G21; G29; G39.
Pag. 76-79

Panfil Cristina, Bîrca Iulita
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 23 februarie 2016


Rezumat

Acum, când stabilitatea financiară a Republicii Moldova este compromisă, iar factorul care a perturbat ritmurile anterioare de dezvoltare a economiei a fost anume sistemul bancar, este greu de ocolit analiza acestui subiect. În prezent, în Republica Moldova, 3 bănci sunt în proces de lichidare şi alte 3 sunt sub supraveghere specială. Pentru a planifica unele măsuri de ameliorare a situaţiei actuale, este nevoie, mai întâi, de a măsura impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova. Metodele de cercetare utilizate sunt: analiza şi sinteza, deducţia şi inducţia, compararea. Baza informaţională a studiului este formată din actele legislative ale Republicii Moldova, care reglementează activitatea sectorului bancar, datele statistice ale Biroului Naţional de Statistică şi Rapoartele de activitate ale BNM privind activitatea băncilor comerciale. Rezultatul cercetării este expunerea consecinţelor colapsului băncilor în Republica Moldova şi identificarea metodelor de ameliorare a situaţiei.

Nowadays, when financial stability of Republic of Moldova is discredited, and the main factor that disrupted the previous development pace of the economy is none other than banking system. Currently, in Republic of Moldova there are 3 banks in liquidation process and 3 banks under special supervision. In order to draft some improvement measures for this situation, firstly, it is necessary to measure the impact of banks collapse on the economy of Republic of Moldova. Research methods used in the paper are analysis and synthesis, deduction and induction, comparison. The informational basis of the study consists of legislative acts of the Republic of Moldova, which regulate the activity of the banking sector, statistical data from the National Bureau of Statistics and activity reports presented by National Bank on the activity of commercial banks. The result of the research is to expose the consequences of the collapse of banks in Moldova and identify ways to improve the situation.

Cuvinte-cheie
sector bancar,

falimentul băncii, situaţie financiară, asistenţă financiară de la BNM.,

credite