IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-21 10:53
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 1)11
  2018  (1 din 1)16
  2017  (1 din 1)12
  2016  (1 din 1)22
  2015  (2 din 1)35
  2014  (2 din 1)59
  2013  (1 din 1)49
  2012  (1 din 1)35
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole2391543653591235168
Volume1015254484
Total2491696194075

Vizualizări   397Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova

6-10

CZU: 339.138:004.738.5(478)

JEL: L81, M3, M30, M31, M37

Gangan Svetlana, Doga Valeriu, Bîrca Iulita

Marketingul – supus criticilor de ansamblu

11-15

CZU: 339.138

JEL: D18, D41, F12, J53, L11, L23, M11, M31

Udrescu Mircea, Coderie Constantin

Sursele bioenergetice noi pentru economia naţională: miscanthus

16-20

CZU: 338.45:620.95(478)

JEL: Q16, Q 42, Q57

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana

Securitatea alimentară a Republicii Moldova sub presiunea secetei prelungite și pandemiei Covid-19: provocări și soluții

21-27

CZU: 338.439.02(478)

JEL: Q10, Q13, Q15, Q17, Q18, Q54

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana

Politica de susținere a antreprenorilor din categoriile de persoane defavorizate și subreprezentate în activitatea de antreprenoriat: experiența UE și acceptabilitatea ei pentru Republica Moldova

28-35

CZU: 334.72(478)

JEL: L26, L53

Novac Alexandra

Investițiile financiare ale IMM-urilor în Republica Moldova: analiza în profil teritorial și pe genuri de activitate

36-47

CZU: 336.581:334.72.012.63/.64](478)

JEL: P42, F65, F39

Vinogradova Natalia

Evaluarea eficienței economice a gospodăriilor de fermieri în republica moldova prin intermediul analizei anvelopării datelor

48-55

CZU: 631.115.1(478)

JEL: O1, O18, Q12, Q56, P25, R58

Tomiţa Petru, Danilov Iurie, Stici Valentina

Acțiunea schimbărilor climatice asupra rezervei de umiditate din sol invocând instabilitate economică

56-62

CZU: 631.95+551.583](478)

JEL: O4, Q12, Q15, Q24, Q25, Q54

Cojocaru Olesea, Panfil Petru, Buga Cătălina

Provocările pieței muncii în municipiul Chișinău

64-70

CZU: 331.5(478-25)

JEL: J21, J68

Cotelnic Valentina

Evaluarea situaţiei în sfera ocupării forței de muncă a tinerilor antreprenori din Republica Moldova

71-78

CZU: 331.526-053.81(478)

JEL: I3, R2

Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana

Factorii de influență asupra mobilității forței de muncă a Republicii Moldova

79-90

CZU: 331.55(478)

JEL: J20, J21, J60, J61, J62, J64, R11, R23

Tomceac Ana