IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(189) pentru cuvîntul-cheie "interdisciplinarity"
Abordări conceptuale STE(A)M axate pe probleme interdisciplinare
Cazacioc Nadejda12, Șeremet Ileana Simona3, Coropceanu Eduard1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinary aspects of precision agriculture educational programs: case-study of msс international programs
Yarashynskaya A.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinarity – an imperative of lifelong education
Căpăţînă Sofia
Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare
Globa Angela, Bagrin Diana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarității în formarea competențelor prin activități practico-aplicative la disciplina geografie
Pătrașcu Alexandra1, Bocancea Viorel2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor
Coropceanu Eduard, Godoroja Rita
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-85. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter şi transdisciplinaritatea dintre disciplinele reale și ale naturii, abordate în conţinuturile de informatică din sistemul preuniversitar
Globa Angela, Gasnaş Ala, Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar
Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe interdisciplinare ale instruirii prin cercetare în contextul educaţiei STE(A)M
Bîlcan Dumitra1, Cazacioc Nadejda2, Șeremet Ileana Simona3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eterogenitatea, unitatea și solidaritatea – repere de diminuare a impactului social al pandemiei
Ciobanu (Roşca) Rodica
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice ale conceptului de „identitate”
Bobână Gheorghe
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea interdisciplinară a naturii ținutului natal în cadrul lecțiilor de biologie și geografie
Grigoroșciuc Cristina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture
Zubavina Iryna
National Academy of Arts of Ukraine
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea integrată a transdisciplinarității - model de intervenție în asigurarea calității învățării la chimie
Prunici Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare STEM în studierea geografiei
Puţuntică Anatolie, Motruc Ala
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară la istorie și geografie în învățământul gimnazial
Puţuntică Anatolie1, Gheorghelaș-Rabei Violeta2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using calculation programs for determining the energy state of isomers
Codreanu Sergiu, Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Tiraspol State University
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul problemelor de matematică în formarea competenţelor specifice din medicină
Mardari Nina1, Puţuntică Vitalie2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 189