Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
229 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 23:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3 (758)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (4037)
SM ISO690:2012
GLOBA, Angela, BAGRIN, Diana. Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2023, nr. 2(32), pp. 115-125. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v32i2.115-125
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare

Enhancing the applicative dimension of educational content – catalyst of motivation for learning

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v32i2.115-125
CZU: 37.015.3

Pag. 115-125

Globa Angela, Bagrin Diana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2023


Rezumat

Articolul este axat pe analiza calitativă a cercetărilor referitor la motivația pentru învățare a elevilor. Sunt scoase în evidență nivelurile integrării curriculare care se referă la multidisciplinaritate, interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate vis-à-vis de învățarea monodisciplinară. În același timp, articolul reflectă rezultatele studiului demarat de autori privind motivația de învățare a Informaticii a elevilor liceeni sub aspectul măririi dimensiunii aplicative a conținuturilor curriculare cu aplicarea metodelor sociologice de cercetare.

The article is focused on the qualitative analysis of research regarding the students' motivation for learning. There are highlighted the levels of curriculum integration, which include multidisciplinarity, interdisciplinarity, and transdisciplinarity in comparison to monodisciplinary learning. At the same time, the article reflects the results of the study conducted by the authors on the high school students' motivation for learning Computer Science, focusing on the increase of the applicative dimension of the curriculum content through the application of sociological research methods.

Cuvinte-cheie
motivaţie, competenţă, succes academic, strategii de motivare, motivaţie intrinsecă, motivaţie extrinsecă, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate,

motivation, competence, academic success, motivation strategies, intrinsic motivation, extrinsic motivation, interdisciplinarity, transdisciplinarity