IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(352) pentru cuvîntul-cheie "competenţă"
Calitatea în educație - strategii de eficientizare a managementului educațional în instituțiile preuniversitare
Moga Ecaterina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности повышения качества преподавания математических дисциплин на экономических специальностях
Covricova Raisa
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические основы формирования профессональной компетентности студентов
Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării competenței de comunicare asertivă la manageri
Nataluha Oxana, Bîrsan Elena
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea în baza proiectului ca metodă eficientă de formare a competenței de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală
Proca Agnesea12, Coropceanu Eduard2
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea competenței de ascultare activă la elevi
Codreanu Florina12, Marin Mariana3
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a creativității la elevii treptei primare de învățământ pentru dezvoltarea competenței lectorale și a scrierii
Gavriluț Monalisa - Laura
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare
Globa Angela, Bagrin Diana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise pentru formarea la elevii-liceeni a competenței de realizare a experiențelor în științele umanistice
Cernei Andriana12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersuri experimentale pentru identificarea dinamicii dezvoltării competenței de comunicare digitală prin tehnologii CLOUD
Popovici Ilona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței profesionale a cadrului didactic
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea bazată pe competențe în învățământul general
Golubiţchi Silvia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe transversale în învățământul profesional și tehnic
Marcoci Dima Andreea, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii
Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de competență matematică
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-214. Vizualizări-2528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aspectele teoretice ale dezvoltării competenței de comunicare
Braicov Andrei, Popovici Ilona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-74. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 352