IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(484) pentru cuvîntul-cheie "competence"
Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia, Diaconu Luminiţa
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea studentului pentru tratarea competentă a situaţiilor
Bleandură Nicoleta
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формиране на дигитални компетенции в часовете по бел в лицейските класове
Slavova Maia, Boicova Larisa
Комратский государственный университет
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности повышения качества преподавания математических дисциплин на экономических специальностях
Covricova Raisa
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația și funcțiile învățământului juridic în societate
Dumitrașcu Dumitru
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii activ-participative – demersuri acţionale eficiente de formare a competenţelor de comunicare a elevilor
Andriuță Liliana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor manageriale la cadrele de conducere din instituțiile de educație timpurie
Sacaliuc Nina
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor profesionale inițiale ale învățătorilor prin metoda proiectului
Briţchi Aliona
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea competenței de ascultare activă la elevi
Codreanu Florina12, Marin Mariana3
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența în cadrul urmăririi penale – instrument de organizare a cercetării infracțiunilor
Covalciuc Ion12
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre formarea competențelor prin metoda problematizării utilizată online
Guţalov Lilia, Fotescu Emil
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de predare și orientare a învățământului pe crearea de competențe
Apachiţa Svetlana
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основы формирования имиджа руководителя системы образования
Nasibova Afag
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об актуальности формирования межкультурной компетенции педагогов в условиях полиэтнической образовательной среды
Ker Ludmila
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective și rolul resurselor digitale pentru formarea competenței de comunicare în limba română pentru elevii din învățământul primar
Bulai Georgiana Roxana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinarity – an imperative of lifelong education
Căpăţînă Sofia
Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare
Globa Angela, Bagrin Diana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise pentru formarea la elevii-liceeni a competenței de realizare a experiențelor în științele umanistice
Cernei Andriana12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 484