IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din Tiraspol
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (5441): competenţă (37), educaţie (26), education (24)
Manifestări ştiinţifice organizate44
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (64 ORCID ) 0.12%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2324. Descărcări - 17857. Vizualizări - 710497.
Articole în reviste din RM - 857. Publicaţii la conferinţe din RM - 1417. Publicaţii peste hotare - 50.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 262

Învățarea prin cooperare la vârsta preșcolară
Vinnicenco Elena
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 162-164.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae, Bundă Carmen
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new method for synthesis of 3d zinc(II) polymer {[Zn2(1,3bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n
Ureche Dumitru
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Volumul II. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 116-122.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea constructivistă în studierea fizicii la nivel preuniversitar
Postolachi Igor, Postolachi Valentina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 206-208.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea diferitor metode matematice la rezolvarea problemelor în chimie
Lambarski Angelia, Melentiev Eugenia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Volumul II. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 42-49.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea romanului Maitreyi de Mircea Eliade din perspectivă interculturală
Taburceanu Valerii, Taburceanu Polina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 192-198.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea STEAM - paradigmă a modei educației sau imperativ al timpului?
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 167-170.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea textului literar în clasele primare
Midrigan Tatiana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 103-105.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea textului literar în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 123-126.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale instruirii diferenţiate şi individualizate în treapta primară de învăţământ
Cernei Olga
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 28-29.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale inteligenței emoționale prin prisma stărilor emotive la adolescenți
Coşcodan Diana, Moşanu- Şupac Lora
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 48-54.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări interdisciplinare în studierea folclorismului actual
Butnaru Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 37-40.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acneea: aspecte de igienă şi remedii naturiste
Tafuni Nicoleta, Cojocaru Irina, Coşcodan Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 229-231.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de cercetare cu elevii la lecțiile de geografie
Mironov Larisa, Mironov Ion
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 64-68.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescenții moderni prin prisma atitudinilor
Antoci Diana, Leșan Lilia
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 172-177.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative educaționale în învățământul românesc
Frujină Ioana Georgiana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 312-316.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova
Mamot Vitalie, Sochircă Elena
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza procesului de învăţare din învăţământul general din perspectiva provocărilor societale (disciplinele fizică, chimie, biologie, geografie)
Bocancea Viorel
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 76-79.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anchoring students in action through inquiry-based learning
Zubac Ion
Journal of Social Sciences
Nr. 3(1) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea învăţării prin cooperare la lecţiile de geografie
Franţuzan Ludmila, Jechiu Elena
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 133-138.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2324