IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din Tiraspol
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (7531): competenţă (58), competence (40), education (40)
Reviste/manifestări ştiinţifice257
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice55/555186/453
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 2929
1612 publicatii cu CZU (55%)
230 publicatii cu DOI (7.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (125 ORCID,
28 Google Scholar ID,
52 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(23)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2929. Descărcări - 37687. Vizualizări - 1517111.
Articole în reviste din RM - 946. Publicaţii la conferinţe din RM - 1898. Publicaţii peste hotare - 85.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 252

Echipamente de laborator de fizică
Păgînu Victor, Ciuvaga Victor, Bocancea Viorel, Cârlig Sergiu
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea experimentului fizic școlar prin intermediul aplicațiilor virtuale
Cojocari-Petruşca Elena, Bocancea Viorel, Petruşca Andrei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 216-219.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazin-1-ium nitrate: intriguing crystal structure with highZ′/Z′′ and hydrogen bond numbers and Hirshfeld surface analysis of intermolecular interactions
Caimac Nicoleta, Melnic Elena, Chişca Diana, Fonari Marina
CrystEngComm
Nr. 17(23) / 2021 / ISSN 1466-8033
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A qualitative study of the cuartic system with maximal multiplicity of the line at the infinity
Repeşco Vadim
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. Tehnica- UTM. 74-74.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea creativă a ghidului lucrărilor de laborator-un pas important în eficientizarea demersului didactic
Sîrbu Natalia, Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 113-118.
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea educaţiei pentru sănătate în contextul noilor educaţii
Rusu Elena, Moşanu- Şupac Lora
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 69-73.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea textului multimodal în clasele primare
Golubiţchi Silvia, Midrigan Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 235-240.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale competenței de comunicare în limba engleză la liceeni
Braghiș Elena, Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 220-225.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale diferențierii instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția, Golubiţchi Silvia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 139-144.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar
Gheorghe Elena, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări didactice ale aplicabilității operatorilor logici pe biți
Pavel Maria, Pavel Dorin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 147-152.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări interdisciplinare la studierea ”Teoriei grafurilor”
Chiriac Liubomir, Lupaşco Natalia, Mihălache Lilia, Bostan Marina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 123-128.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordari metodice în utilizarea algoritmilor iterative în construirea unei triangulatii Delaunay și implementarea în limbajul Java
Cerbu Olga, Cerbu Florin, Doncenco Ghenadie, Veaceslav Iurco
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. Tehnica- UTM. 101-102.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în conceptualizarea well-being-ului versus orientări valorice
Antoci Diana, Suman Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 30-34.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza evoluției formării competenței de utilizare inofensivă a substanțelor în activitatea cotidiană, cu responsabilitate față de sănătatea personală şi grija faţă de mediu
Proca Agnesea
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 215-220.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea strategiilor educaționale centrate pe elev la orele de biologie
Grigorcea Sofia, Ciurca Victoria, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 356-360.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor interactive de predare, învățare și evaluare online la Chimie
Melentiev Eugenia, Calmuţchi Lidia, Cerbușca Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 198-205.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicatii ale elementelor de combinatorica in contextul abordarii STEAM in educatie
Teleucă Marcel, Sali Larisa
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. . 128-129.
Disponibil online 2 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale teoremelor despre perpendicularitatea diagonalelor patrulaterelor plane și spațiale
Teleucă Marcel, Sali Larisa
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 82-87.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aptitudinea pedagogică – dimensiune de autorealizare a personalităţii profesorului claselor primare
Fluierar Valentina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 221-224.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2929