IBN
Închide
Accesări: 50 Vizitatori unici: 44
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări

Lista publicaţiilor - 327. Descărcări - 332. Vizualizări - 71881.
Articole în reviste din RM - 291. Publicaţii la conferinţe din RM - 36.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Produse secundare de origine vitivinicolă şi utilizarea lor (studiu informativ)
Găină Boris, Cobirman Galina, Golubi Roman
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 37

Actualizarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri în contextul cerinţelor managementului sortimentului comercial
Maleca Tudor
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică în contextul utilizării metodelor biologice de control al fungilor fitopatogeni ai fructelor în perioada post recoltă
Artiomov Laurenţia
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 298-301.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the regulatory framework regarding competition in the European Union Analiza cadrului legislativ-normativ referitor la concurență în Uniunea Europeană
Moraru Simion, Raevscaia Irina, Moraru Victoria
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1(7) / 2017 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 21 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biofilmul bicrobian: impactul asupra igienei alimentelor 
Artiomov Laurenţia
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 214-218.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biofilmul microbian: implicarea în siguranţa alimentelor
Artiomov Laurenţia
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 295-298.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte juridice privind atributele de identificare ale persoanei fizice: aspecte comparative UE - RM
Ţaranu Ludmila
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 143-147.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind contabilitatea impozitul pe venit calculat de către persoanele ce practică activitate profesională
Guţan Viorica
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 170-174.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea şi modernizarea legislaţiei naţionale privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a litigiilor în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Ciubuc Liliana, Catrinici Luminiţa
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 187-194.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea – ca element al integrării în circuitul economic internaţional
Căpăţînă Sofia
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 98-104.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of special functions ensure of the management of commercial assortment of consumer goods. Содержание специальных функций обеспечения менеджмента торговым ассортиментом потребительских товаров
Maleca Tudor
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1(7) / 2017 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 21 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desemnarea procentuală- o nouă sursă de finanţare pentru organizaţiile necomerciale
Maleca Ina, Prodan Djulieta
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 159-161.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competitivității și creșterea economică a Republicii Moldova prin specializarea inteligentă
Şavga Larisa
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 21-35.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii
Stratan Alexandru, Şavga Larisa
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 12-18.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea conformităţii produselor parfumerice
Cobirman Galina
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 227-229.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului patrimonial al întreprinderilor şi organizaţiilor din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova
Chibercea Natalia
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harnessing the human potential teams in co-operative organizations in the light of european management
Graur Elena, Cosnicean Irina, Baran Tatiana
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1(7) / 2017 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 21 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea studentului în cercetarea științifică-necesitate actuală a procesului educațional
Purici Ion
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 20-22.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de încăierare prevăzută în art.198 din partea specială a noului cod penal al României
Pasat Aurel-Octavian
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(202) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea economică, reformele în perioada de tranziţie şi oportunităţile de export ale Republicii Moldova
Moraru Simion, Raevscaia Irina, Moraru Victoria
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 52-59.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 327