IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1783): Competition (18), Competitiveness (9), Quality (9)
Reviste/manifestări ştiinţifice28
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice26/6654/126
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 523
155 publicatii cu CZU (29.6%)
6 publicatii cu DOI (1.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (7 ORCID,
4 Google Scholar ID,
7 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(2)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 523. Descărcări - 5078. Vizualizări - 328539.
Articole în reviste din RM - 326. Publicaţii la conferinţe din RM - 147. Publicaţii peste hotare - 50.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Highlights of the marketing mix strategy on the market of sea buckthorn products
Pituşcan Feodosie, Mîrza Sergiu
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția civilă contra dobandirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretelor comerciale și importanța acesteia in dezvoltarea economică
Cojocari Eugenia, Perederco Vasile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 136-149.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția securității economice in contextul securității europene
Perederco Vasile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 165-180.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind perspectivele executarii contractelor internationale comerciale prin prisma progresului tehnologic
Zaharia Virginia, Cibuc Angela
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities of the social capital changes of joint stock companies according to national legislation
Dandara Liliana
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 32

Multidimensional financial aspect of the market
Fuior Elena, Maxim Ion, Lașcov Victor
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accounting and Legal Aspects of Leasing
Căpăţînă Sofia
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. University of Split. 392-398.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the rating of innovative activities of higher educational institutions: on the example of Israel
Lapushin Raisa, Israeli Milana
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competition in the banking sector: theoretical aspects, essence, specificity
Fuior Elena, Zavațki Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. Performantica. 171-185.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperatives for innovative development
Şavga Larisa
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea statală, colizia constituțională a Moldovei și dialogul „Jean Monnet” (studiu de caz și lege ferenda)
Kuciuk Valeriu
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extended complex of properties and indicators of the commercial assortment of the goods
Maleca Tudor
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 92-104.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial leverage in the context of enterprise development
Zavațki Tatiana, Fuior Elena, Zugrav Inga, Cuşnir Corina
Competitiveness and sustainable development
2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 43-43.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea medierii transfrontaliere în soluționarea conflictelor legate de relațiile familiale
Cojocari Eugenia, Dandara Liliana, Perederco Vasile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. Performantica. 276-282.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova
Şavga Larisa
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of the 2030 sustainable development objectives in the first stage
Moraru Simion, Raevskaia Irina, Moraru Victoria
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing Smart Specialization in the Republic of Moldova: Progress and Next Actions
Şavga Larisa
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. University of Split. 65-74.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the methodology for managing current assets of agricultural enterprises
Trach Dmitrii, Tuhari Tudor
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of risk management systems and methods on the effectiveness of the enterprise
Cibuc Liliana, Zavațki Tatiana
Competitiveness and sustainable development
2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 33-33.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrating Active and Participative Methods in Teaching and Learning Process in Modern Higher Education
Liviţchi Oxana, Cibuc Liliana
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. University of Split. 164-175.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 523