IBN
Închide
Ciobanu (Roşca) Rodica Ion
Cuvinte-cheie (22): interdisciplinaritate (2), anthropology (1), media power (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

The interdisciplinary perspective in the analysis the normative social system
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea perspectivei interdisciplinare în analiza sistemului social normativ
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul de Istorie
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-75-1.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Rațiuni ale justiției sociale оn condițiile actuale
Ciobanu (Roşca) Rodica
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii și practici juridice. Perspectiva unei metodologii interdisciplinare
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Învăţământul juridic: de la Stere la noi
Ciobanu (Roşca) Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Abordări interdisciplinare asupra valorii sistemului social normativ la V. Iordăchescu
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(162) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 August, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective interdisciplinare asupra valorii comunicării juridice in aplicarea dreptului
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contribuţii ale teoriei sistemelor la analiza puterii media ca dimensiune antropologica a comunicarii
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea” Ştiinţei şi raţionalitatea acţiunii umane
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Profilarea caracterului interdisciplinar al cercetării ştiinţifice prin contribuţia sistemului social normativ
Ciobanu (Roşca) Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(48) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele interdisciplinare ale filosofiei în contextul ştiinţelor sociale
Ciobanu (Roşca) Rodica
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(155) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Demersul interdisciplinar al metodologiei dreptului: valenţe teoretico-pragmatice
Ciobanu (Roşca) Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(33) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12