IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(97) pentru cuvîntul-cheie "assessment"

Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Academic writing at nonlinguistic university: assess or not assess.

Levcenko Victoria
Samara University
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moyens simples d ‘evaluer les competences en ecriture

Urum Oxana, Hariton Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea valorii impozabile a clădirilor

Tirlea Mariana-Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективные направления устойчивого социально-экономического развития административных районов Беларуси

Kolmîkov Alexei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică

Pavel Maria1, Olednic Tatiana2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education

Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului

Codreanu Igor, Volontir Nina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de evaluare
Afanas Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-77. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale de instruire la distanţă în învăţământul superior
Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические и методические основы оценки эффективности функционирования объектов

Pesoțkaia Elena1, Seliutina Larisa2
2 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические подходы к оценке рисков в бухгалтерском деле

Vîgovskaea Irina, Barceak Tatiana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practical Ideas on Alternative Assessment for EFL Students

Duhlicher Olga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wealth and Poverty: an Idiomatic Approach

Dimo Olga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching Literature: Integrating Reading with Writing Tasks

Colenciuc Ina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование учета основных средств
Fulga Viorica, Danail Natalia
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managerial out-technologies on the labor market

Blagorazumnaia Olga, Aweda Saleh
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme de coraport între evaluarea competenţelor comunicative orale şi organizarea materialului de limbă în contextul predării-învăţării limbilor străine

Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor, Sulac Sofia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni normative ale evaluării competențelor școlare ale elevilor din învățământul primar (Republica Moldova)

Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Moldova Tiraspol State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 97