IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(233) pentru cuvîntul-cheie "assessment"
Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici
Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-141. Vizualizări-1810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic writing at nonlinguistic university: assess or not assess.
Levcenko Victoria
Samara University
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moyens simples d ‘evaluer les competences en ecriture
Urum Oxana, Hariton Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea valorii impozabile a clădirilor
Tirlea Mariana-Rodica
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективные направления устойчивого социально-экономического развития административных районов Беларуси
Kolmîkov Alexei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele moderne de evaluare a calității în învățământul superior
Cotelnic Ala, Dorogaia Irina
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe de valorificare a învățării transformative în școala superioară modernă
Repeșco Gabriela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные модели оценки качества образовательного процесса
Mavrodi Maria
Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse educaționale digitale. Facilitarea predării și evaluării limbilor străine în perioada pandemiei
Smochină (Bulai) Mădălina Roxana
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informational System of Evaluation of the University Educational Process
Țurcanu Valentina, Musienco Victoria, Grosu Andrei, Gasanov Orhan
Moldova State University
StudMath-IT
Ediția 1. 2019. România, Arad. .
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evaluare cu ajutorul instrumentelor tic
Nica Iuliana Amalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competenței textuale la elevii din învățământul primar
Midrigan Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor specifice matematicii prin probleme de tip cascadă
Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale elaborării matricei de specificații pentru testele de evaluare sumativă
Bocancea Viorel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar
Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică
Pavel Maria1, Olednic Tatiana2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului
Codreanu Igor, Volontir Nina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de evaluare
Afanas Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-245. Vizualizări-1310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale de instruire la distanţă în învăţământul superior
Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 233