IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-04 12:00
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2024  (2 din 4)20    CZU
 2024  (2 din 4)36    
Nr. 2(36)20CZU
Nr. 1(35)16CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)
Pagina web: https://revistaust.upsc.md/index.php/acta_educatie
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22754924
Fax: (+373)22754924
Adresa: str. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole666599727195936571355
Volume36636732956
Total70266340022549

Vizualizări   1849Descărcări   129

Conţinutul numărului de revistă

Abordări metodice privind aplicarea quasigrupurilor la dezvoltarea unor metode de criptografie 7-17

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.7-17

CZU: 378.147:004

Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Metode algoritmice de rezolvare a inecuațiilor și sistemelor de inecuații algebrice cu parametri 18-31

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.18-31

CZU: 372.851

Lupu Ilie
Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade 32-38

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.32-38

CZU: 37.015+51

Teleucă Marcel , Jelescu Petru
Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică 39-47

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.39-47

CZU: 37.015:51

Pavel Maria , Olednic Tatiana
Steam education through and for search missions 48-55

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.48-55

CZU: 37.015[629.7.02/681.865.8+004]

Afanas Dorin , Braicov Andrei
Câmpul semantic al noțiunii „clasă virtuală” 56-63

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.56-63

CZU: 37.018.43:004.8

Negara Corina
Formarea competenței de operare cu grupurile de obiecte la copiii de vârstă preșcolară mare 64-71

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.64-71

CZU: 372.851+373.3

Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Оценка уровня знаний выпускников вуза направления «Программная инженерия» с учетом выбора области профессиональной деятельности 72-78

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.72-78

CZU: 378.147+004

Помян Светлана
Jocurile didactice online la chimie – factor motivant în instruirea bazată pe concepția stem 79-90

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.79-90

CZU: 372.854

Cazacioc Nadejda , Coropceanu Eduard
Развитие интеллектуальных способностей учащихся при решении геометрических задач повышенной сложности 91-100

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.91-100

CZU: 372.8514

Кысса Лилия
Proiectarea curriculară centrată pe elev: cadrul formal și non-formal 101-109

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.101-109

CZU: 372

Guţu Vladimir
Gândirea științifică în educație și instruire baze psihopedagogice de optimizare a învățării prin prisma dezvoltării gândirii științifice 110-121

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.110-121

CZU: 37.015.3+159.922.7

Cuzneţov Larisa
Practica educațională – factor de realizare a investigațiilor pedagogice 122-129

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.122-129

CZU: 37.01

Panico Vasile
Симуляционное обучение как технологическая инновация в обучении русскому языку иностранных студентов-медиков 130-138

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.130-138

CZU: 372.8811.161.1

Мельникова Татьяна
Номинацентрические пословицы русского языка как дидактический материал для обучения студентов в тюркоязычной аудитории 139-145

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.139-145

CZU: 372.8811.161.1

Сапарова Нуржамал
Challenges of inclusive education in the context of blended learning 146-151

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.146-151

CZU: 37.015

Darawsha Ahlam , Galia Nadia
Evaluarea bazată pe competențe în învățământul general 152-158

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.152-158

CZU: 371.26:37.046.14

Golubiţchi Silvia
Integralitatea ca procesualitate pedagogică în educația copiilor 159-169

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.159-169

CZU: 37.015

Pascari Valentina
Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare 170-178

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.170-178

CZU: 37.015.3+159.922.7

Gheorghiţă Margareta
Îndrumarea și controlul lecturii elevilor – factori importanți în dezvoltarea motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare 179-184

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.179-184

CZU: 159.947.5:37.015.3+373.3

Niţă Carmen Daniela
Aspecte analitice privind cadrul normativ național în domeniul evaluării rezultatelor școlare în învățământul general din Republica Moldova 185-194

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.185-194

CZU: 37.014:371.26+373

Stratan Victoria
Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării comportamentului moral în funcție de vârstă 195-203

DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.195-203

CZU: 37.015.3+159.922.7

Lungu Viorelia