IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din Tiraspol Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2825): competenţă (33), educaţie (20), competence (18)
Manifestări ştiinţifice organizate35
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1995. Descărcări - 9357. Vizualizări - 338708.
Articole în reviste din RM - 805. Publicaţii la conferinţe din RM - 1167. Publicaţii peste hotare - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 474

„Pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu: între ficţiune şi document epistolar
Chiperi Grigore
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 27-32.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Великое испытание” бытом в повести „Обмен” Юрия Трифонова
Grosu Svetlana, Taburceanu Polina
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 103-106.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Între altruism şi egoism
Pavlenko Lilia, Josu Marina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 112-119.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământ dual ca soluție în formarea de competențe a viitorului specialist
Volontîri Olesea
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 116-121.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul dual ca soluție în formarea de competențe a viitorului specialist
Volontîri Olesea, Cabac Valeriu
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 88-92.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul tradiţional vs învăţământul modern. Viziuni conceptuale
Antip Crina Ramona
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 11-13.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Hard skills» и «soft skills» в профессиональной деятельности современного специалиста
Bilic Elena
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tehnologii de pedagogizare a părinților
Munteanu Tamara
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A non-standard method of solving computational geometry problems
Braicov Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A novel copper(II) 2D coordination polymer constructed of iminodiacetic acid
Ureche Dumitru, Bulhac Ion, Kravţov Victor, Bouroş Pavlina
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 150-150.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A summative test in the 12th grade using digital classroom response system
Jelihovschii Sergiu, Jelihovschii Diana, Berger Matthew
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 323-327.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea creativă în rezolvarea problemelor neordinare la chimie
Nemciuc Gheorghe, Melentiev Eugenia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 254-260.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară în cadrul ariei curriculare matematică și științe ale naturii din perspectiva diferențierii fenomenelor specifice
Rotari Natalia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 181-185.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară a demersului didactic în aria curriculară limbă și comunicare
Popa Zinaida, Achiri Ion
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 60-68.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale de formare a competenței psihosociale a liceenilor
Tintiuc Ana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 216-225.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări dialectice în consilierea psihologică
Ţapu Grigore
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 120-123.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Absenteismul școlar: esență, cauze, factori
Scutaru Albina, Botnari Valentina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 155-162.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică ca demers organizat al cunoaşterii
Fluerar Valentina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 72-77.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza indicatorilor de evaluare a activității turistice din Republica Moldova pentru perioada 2007 – 2017
Botezatu Maria, Căpatină Lucia
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 150-154.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea algebrei liniare la rezolvarea unor probleme cu conținut economic
Bordan Valeriu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 61-64.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1995