IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat din Tiraspol
ROREU Research participant IDISNIWikipediaGRIDWikiData
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Cuvinte-cheie (10480): competenţă (72), education (70), educaţie (64)

Reviste/manifestări ştiinţifice293
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice55/588228/536
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 3797
2149 publicatii cu CZU (56.6%)
328 publicatii cu DOI (8.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 198 ORCID (18.8%),
74 Google Scholar ID (7%),
60 Scopus Author ID (5.7%)
Brevete Tabelul(28)
H-index autori
Proiecte Tabelul(38)
Lista publicaţiilor - 3797. Descărcări - 70050. Vizualizări - 2076192.
Articole în reviste din RM - 1024. Publicaţii la conferinţe din RM - 2642. Publicaţii peste hotare - 131.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 286

Schimbările climatice și dezvoltarea durabilă în Republica Moldova
Sîrbu Rodica , Cujbă Vadim
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 326-330.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea abilităților matematice la elevii din clasele primare prin utilizarea aplicațiilor mobile
Botnari Ana , Oboroceanu Viorica
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. Universitatea de Stat din Tiraspol. 277-283.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea în baza proiectului ca metodă eficientă de formare a competenței de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală
Proca Agnesea , Coropceanu Eduard
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 226-233.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea bazată pe probleme ̶ element constituient al abordării STEAM în educație
Cazacioc Nadejda , Șeremet Ileana Simona
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 190-197.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea bazată pe proiecte – o metodă de implementare a abordării STEAM în educaţie
Vascan Teodora
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 324-329.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea chimiei prin problematizare
Corciu Eugenia , Chişca Diana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 149-155.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea opticii geometrice prin metoda cercetării
Calalb Mihai , Baltag Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 194-197.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin descoperire la Chimie în baza experimentului
Teișanu Diana
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. Universitatea de Stat din Tiraspol. 238-241.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea socială a identității personale la elevii din învățământul primar
Morărașu Laura-Monica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 217-224.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,4'-diaminodifenilmetan și 4,4'- diaminodifeniletan în compușii coordinativi. Sinteză, structură și proprietăți
Caimac Nicoleta , Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 62-70.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 2D cadmium coordination host framework with inclusion of 4,4ʹ-diaminodiphenylmethane and 4,4ʹ-bipyridine guest molecules
Caimac Nicoleta , Melnic Elena , Chişca Diana
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 65-65.
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare STEM în studierea geografiei
Puţuntică Anatolie , Motruc Ala
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 62-65.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară la istorie și geografie în învățământul gimnazial
Puţuntică Anatolie , Gheorghelaș-Rabei Violeta
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 48-52.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului educațional STEM/STEAM în predarea geometriei gimnaziale
Calmuţchi Laurenţiu , Pîrgari Rovim
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 294-300.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale dezvoltării gândirii critice la elevii din clasele primare
Vetrilă Sorina , Silistraru Nicolae
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 257-261.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale și terminologice privind comunicarea managerială eficientă ca factor al calității în instituția de educație timpurie
Cucereavîi Elena , Paladi Tatiana
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 56-62.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale STE(A)M axate pe probleme interdisciplinare
Cazacioc Nadejda , Șeremet Ileana Simona , Coropceanu Eduard
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 168-175.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiviste la lecția de fizică
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 264-268.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări didactice privind aplicarea metodelor neparametrice la prelucrarea datelor experimentale
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 140-146.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări gnoseologice ale cunoașterii teoretice în pedagogie
Borozan Maia , Balţat Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3797