IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-01 13:20
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2024  (2 din 4)20    CZU
 2024  (2 din 4)36    
Nr. 2(36)20CZU
Nr. 1(35)16CZU
 2023  (4 din 4)68    
Nr. 4(34)12CZU
Nr. 3(33)18CZU
Nr. 2(32)17CZU
Nr. 1(31)21CZU
 2022  (4 din 4)75    
Nr. 4(30)20CZU
Nr. 3(29)20CZU
Nr. 2(28)18CZU
Nr. 1(27)17CZU
 2021  (4 din 4)66    
Nr. 4(26)15CZU
Nr. 3(25)17CZU
Nr. 2(24)17CZU
Nr. 1(23)17CZU
 2020  (4 din 4)77    
Nr. 4(22)22CZU
Nr. 3(21)19CZU
Nr. 2(20)18CZU
Nr. 1(19)18CZU
 2019  (4 din 4)74    
Nr. 4(18)15CZU
Nr. 3(17)19CZU
Nr. 2(16)17CZU
Nr. 1(15)23CZU
 2018  (3 din 4)62    
Nr. 3(14)21CZU
Nr. 2(13)19CZU
Nr. 1(12)22CZU
 2017  (2 din 4)53    
Nr. 2(11)27CZU
Nr. 1(10)26CZU
 2016  (2 din 4)40    
Nr. 2(9)20CZU
Nr. 1(8)20CZU
 2015  (2 din 4)23    
Nr. 2(7)12CZU
Nr. 1(6)11CZU
 2014  (2 din 4)23    
Nr. 2(5)12CZU
Nr. 1(4)11CZU
 2013  (2 din 4)48    
Nr. 2(3)28CZU
Nr. 1(2)20CZU
 2012  (1 din 4)21    
Nr. 121CZU
imagine

pISSN: 1857-0623
eISSN: 2587-3636
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Acta et Commentationes, Sciences of Education
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (01.02.2018-28.02.2019)
  • C (28.02.2017-31.01.2018)
Pagina web: https://revistaust.upsc.md/index.php/acta_educatie
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22754924
Fax: (+373)22754924
Adresa: str. Gh. Iablocichin, 5 Tel. (373) 22 754924 Mun. Chişinău, MD2069, Republica Moldova

Revista științifică Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației este o publicaţie periodică, a cărei scop este oglindirea şi dezvoltarea fenomenului ştiinţific modern din domeniul Științelor ale Educației (Pedagogie și Didactica științelor); diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice de performanţă (fundamentale şi aplicative); dezvoltarea și implementarea noilor tehnologii didactice (strategii și metode), axate în special pe tehnologiile informaționale și comunicaționale în scopul utilizării lor inovaţionale; abordarea şi elucidarea problemelor investigaţionale de profil educațional. Revista are următoarele obiective: - Publicarea și diseminarea rezultatelor științifice valoroase obținute de cercetătorii Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și din alte instituții din țară și de peste hotare; - Extinderea relațiilor sub aspect științific și editorial cu instituții de profil din țară și de peste hotare în scopul devenirii unei reviste științifice de prestigiu pe plan național și internațional; - Includerea revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe ale Educației în baze de date naționale și internaționale.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole666599727195936571355
Volume36636742956
Total70266340122549

Vizualizări   1972Descărcări   111

Conţinutul numărului de revistă

Metode moderne de evaluare 4-12

CZU: 37.013

Afanas Dorin
Asistenţa psihopedagogică a personalităţii accentuate 12-19

CZU: 316.624+37.015.3

Scripa Tatiana
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real 19-28

CZU: 378.147

Bleandură Nicoleta
Metodologia dezvoltării competenţelor la disciplina „bazele programării” 28-33

CZU: 378.147:004.4

Cabac Valeriu , Deinego Nona
Formarea viitorului profesor de informatică din perspectiva tehnologiei orientată obiect 34-39

CZU: 378.126:004

Gîncu Silviu
Compontele paradigmei formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică în învăţămîntul preuniversitar 40-48

CZU: 373.3/.6

Botgros Ion , Franţuzan Ludmila , Bocancea Viorel
Constatarea competenţei manageriale la învăţătorii claselor primare ca factor al succesului şcolar 48-51

CZU: 373.3.014.3

Bodrug Ion
Caracteristica hidrochimică a unor râuri mici din nordul Moldovei 52-57

CZU: 574.52:556.53(478)

Calmuţchi Lidia , Racoviţă Ludmila , Melentiev Eugenia
Modalităţi de formare conceptuală a tineretului 57-65

CZU: 37.035+316.648-053.6

Calmuţchi Laurenţiu , Levinţa Ştefan
Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a textului 66-71

CZU: 37.02:[82.09+821.135.1.09]

Ciorba-Lașcu Tatiana
Aspecte didactice ale creării şi managementului reţelelor de învăţare 71-75

CZU: 378.147

Negara Corina
Рассказ А.П. Чехова «Враги» (аспекты методики составления киносценария при изучении художественного произведения) 75-80

CZU: 37.02:821.161.1

Герлован Ольга , Istratuc Olga
Aplicaţii ale elementelor de logică şi mulţimi la rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor acestora 81-85

CZU: 37.02:51

Calmuţchi Laurenţiu , Hariton Andrei
Aspecte didactice ale procesului de traducere 86-91

CZU: 37.02:81'25

Burea-Titica Svetlana , Oltu Dumitru
Формирование этноценностей и этноценностных ориентаций в условиях дополнительного образования 91-96

CZU: 37.01:39

Томилина Лилиана
Aspectul metodologicomanagerialal cercetării ştiinţifice în domeniul educaţional 96-105

CZU: 001.891:37.0

Bursuc Oleg , Bursuc Alexandra , Untu Vasile
Strategii de învăţare pentru formarea / dezvoltarea deprinderilor de lucru independent ale studenţilor 106-113

CZU: 378.147.111

Vovnenciuc Olga
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar 113-118

CZU: 37.016:821.09

Zdraguş Vera
Formarea competenţelor matematice de rezolvare a problemelor tipice în clasele primare 118-126

CZU: 373.3.016:51

Calmuţchi Laurenţiu , Hariton Andrei , Cojocaru Ion
Principiile de evaluare a elementelor contabile în instituţiile publice 126-132

CZU: 657.1

Taban Elena