IBN
Close
Pavel Maria
Cuvinte-cheie (55): tehnologii informaţionale (2), programming skills (1), student’s achievements (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Constructivismul în formarea și dezvoltarea competenței de programare la studenții informaticieni
Pavel Maria, Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of integrating information and communication technologies in the process of teaching-learning of biology on student’s achievements
Badarne Ghalib1, Pavel Maria2
1 Kaye College,
2 Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică
Pavel Maria1, Olednic Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea conținuturilor din aria curriculară științe în formarea inițială a informaticienilor
Pavel Maria, Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezvoltarea competențelor colaborative la viitorii informaticieni
Pavel Maria, Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The pedagogical model of integrating information and communication technologies in the process of teaching-learning of biology
Badarne Ghalib1, Pavel Maria2
1 Kaye College,
2 Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Prelucrarea statistică a informației psihopedagogice
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea limbajului de stiluri LESS în programarea web
Ceapa Iulian, Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Utilizarea tehnologiilor moderne de comunicație de către preșcolari
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Realizarea impactului tehnologiilor informaționale asupra formării inițiale a învățătorilor
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Competenţe TIC ale învăţătorului, necesare unui învăţămînt de performanţă
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente TIC facilitatoare în adaptabilitatea copiilor la mediul şcolar
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postachiziţiile din domeniul TIC ale viitorilor învăţători
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preachiziţiile din domeniul TIC necesare formării iniţiale a învăţătorului
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte în pregătirea cadrelor didactice din ciclul primar de învăţământ în domeniul tehnologiilor informaţionale
Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15