IBN
Close
Pavel Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 6

Cuvânt înainte
Chiriac Liubomir , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2022
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța studierii proprietăților numerelor întregi în instruirea de performanță
Globa Angela , Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2022
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală
Gasnaş Ala , Globa Angela , Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme moderne în dezvoltarea și învățarea Inteligenței Artificiale
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2022
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluție software gratuită pentru prelucrarea statistică a rezultatelor experimentului psihopedagogic
Pavel Dorin , Globa Angela , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2022
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Abordări didactice ale aplicabilității operatorilor logici pe biți
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluții și tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Pavel Maria , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea cursurilor informatice: programarea operațiilor aritmetice asupra numerelor în sistemul binary
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul cadrului didactic STEAM
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări și soluții tehnice în invățămintul online
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robotica educațională – o disciplină integratoare în abordarea STEAM
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria , Stepanov Zahar
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Constructivismul în formarea și dezvoltarea competenței de programare la studenții informaticieni
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of integrating information and communication technologies in the process of teaching-learning of biology on student’s achievements
Badarne Ghalib1 , Pavel Maria2
1 Kaye Academic College of Education, Israel,
2 Tiraspol State University (TSU)
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică
Pavel Maria1 , Olednic Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea conținuturilor din aria curriculară științe în formarea inițială a informaticienilor
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezvoltarea competențelor colaborative la viitorii informaticieni
Pavel Maria , Pavel Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The pedagogical model of integrating information and communication technologies in the process of teaching-learning of biology
Badarne Ghalib1 , Pavel Maria2
1 Kaye Academic College of Education, Israel,
2 Tiraspol State University (TSU)
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Modelul de formare profesionala continua asistataa de calculator a profesorilor de matematica si informatica
Braicov Andrei , Sali Larisa , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29