IBN
Close

51Publicaţii

753Descărcări

29907Vizualizări

Dorogaia Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 37. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2024 - 1

  KYC& AML as a tools for reducing compliance risks of digital investment ecosystem participants
Dorogaia Irina1 , Scutari Alexandr2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Balkanika SRL
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 24 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

  Operational risk management of an enterprise: assessment and minimization methods
Caminschi Olga , Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rethinking the role of the leader in the transformational changes of industrialization 4.0 for smes in the Republic of Moldova
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Business Management
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 0861-6604 / ISSNe 2534-8396
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Phenomenon of Resistance to Organizational Change in Companies of the Republic of Moldova Under the Conditions of Industrialization 4.0
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice
Vol. 23, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2393-3119 / ISSNe 2393-3127
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Transformation of the business model as a response of the organizations of the Republic of Moldova to the conditions of industrialization 4.0
Dorogaia Irina
Bucharest University of Economic Studies
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

  Aplicarea modelului de excelență EFQM pentru instituțiile de învățământ superior (pe baza exemplului ASEM)
Cotelnic Ala , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 8 May, 2022. Descarcări-51. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Change management in the digital age: the perspectives of development
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(8) / 2022 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importance of social aspects of industrialization 4.0 for SMES of the Republic of Moldova
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importance of social aspects of industrialization 4.0 for SMES of the Republic of Moldova
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Main elements of the change management model for SMES in the Republic of Moldova: the need for updated in the conditions of industrialization 4.0
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking"
2022. Svishtov. ISSN 1849-7535.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The era of the singularity and the creation of a bimodal system: opportunities and treats for entreprises in the Republic of Moldova
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Интегрирование принципов деминга в производственный процесс IT компании Республики Молдова
Ранета Татьяна , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Необходимость внедрения системы менеджмента качества на молдавских предприятиях
Мегуш Кристина , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Специфика риск-менеджмента в IT компаниях Республики Молдова
Ранета Татьяна , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса Республики Молдова
Дорогая Ирина , Камински Ольга
Молдавская экономическая академия
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

  Challenges of Industry 4.0: Impact for the SME Sector of the Republic of Moldova
Cotelnic Ala , Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Application of information and communication technology and statistics in economy and education
Ediția 11-a. 2021. Sofia. ISSN 2367-7635.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Факторы эффективного менеджера: эволюция и современность
Raneta Tatiana , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности управления группой и проблемы коллективной ответственности
Slivca Anna , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности системы менеджмента организации в условиях цифровизации
Дорогая Ирина , Камински Ольга
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Внедрение и управление инновациями в рамках развития дорожной инфраструктуры в Республике Молдова
Conop Vladislava , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modele moderne de evaluare a calității în învățământul superior
Cotelnic Ala , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Open innovation: challenges of the modern world for universities of Republic of Moldova
Dorogaia Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Риски малого и среднего бизнеса в условиях пандемии
Bogaci Arina , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Важность soft skills в искусстве управления современными предприятиями
Ahmadova Asia , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Значение мотивации в современном мире: проблемы и перспективы
Meguș Cristina , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Formation of effective communications within the organizations of the Republic of Moldova (Formarea unor comunicații eficiente în cadrul organizațiilor din Republica Moldova)
Gavrilita Irina , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Risk management in microfinance institutions (on the example of “Microinvest” company) (Managementul riscurilor în instituţiile de microfinanţare (în baza OCN ”Microinvest” SRL))
Caminschi Olga , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Риски при открытии бизнеса
Лунёва Наталья , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Система «20 ключей» Ивао Кобаяси- современный подход к модернизации предприятия
Кукош Анна , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стратегия экономического развития стран СНГ
Робулец Екатерина , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 25 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Aspecte privind valorificarea proprietăţii intelectuale
Şendrea Mariana , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Внедрение управленческих инноваций – способ достижения конкурентоспособности
Dorogaia Irina , Şendrea Mariana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-2191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности применения правил этики и делового этикета в организациях Республики Молдова
Ceban Olga , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование методов контроля качества на SRL «SOFARTSTUDIO»
Гордилова Екатерина , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. .
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Organization of inventive and innovative work at the enterprises
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Changing the higher education paradigm in Moldova: the steady necessity in today’s world
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Creative Initiative as an Objective Process of Innovation Development System
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Инновационный менеджмент как фактор привлечения глобальных инвестиций
Билаш Людмила , Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3. 2016. Chişinău. e-ISBN 978-9975-75-866-6.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности управления внутренними рисками при реализации инновационной деятельности предприятия
Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Caracteristicile climatului investițional al Republicii Moldova
Dorogaia Irina , Grosu Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности управления проектными рисками
Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Impactul managementului schimbărilor organizaționale asupra strategiei de dezvoltare a potențialului uman
Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Организационная культура и лидерство в системе управления человеческими ресурсами предприятия
Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стратегический менеджмент персонала: факторы повышения конкурентоспособности
Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii
Bilaş Ludmila , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-333. Vizualizări-2480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Развитие лидерского потенциала – важнейший фактор стратегического управления персоналом на предприятиях Республики Молдова
Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila , Dorogaia Irina , Mammadov Safar
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-43. Vizualizări-1199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Методология исследования проблем сопротивления организационным изменениям
Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Актуальность применения гуманистически-психологического подхода к организационным изменениям
Дорогая Ирина
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

  Cultura organizaţională – factor al avantajului concurenţial al întreprinderii
Bilaş Ludmila , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(62) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 51