IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Strategii şi politici de management în economia contemporană", 4
Chişinău, Moldova, 27-28 martie 2015
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 4
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Ţurcanu G., Negru I.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 166
ISBN: 978-9975-75-722-9
CZU: 33+005(082)=135.=111=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (408)Ştiinţe fizico-matematice (11)Tehnică (6)Filologie (2)Drept (1)Pedagogie (8)Studiul artelor, culturologie (3)Ştiinţe agricole (2)Medicină (4)Arhitectura (1)Administrare publică (1)